Επισκόπηση της πληροφορίας

Λευκωσία, Κύπρος. Φωτογραφία του John Thomson, 1878 (c) Wellcome Collection, 19762i

Άνθρωποι και Κοινωνία

Ποια ήταν τα 25.240 άτομα τα οποία αναφέρονται στην απογραφή και ποιες ήταν οι περιουσίες τους; Ποια ήταν τα ονόματά τους και πώς καταγράφονταν στην οθωμανική τουρκική γλώσσα; Ποια ήταν η κατανομή του πλούτου στην Κύπρο του 19ου αιώνα;

Οικονομία και Περιβάλλον

Τι καλλιεργούσαν οι Κύπριοι στη γη τους; Ποιες καλλιέργειες είχαν την μεγαλύτερη αξία; Πώς ήταν οργανωμένη η διαχείριση των υδάτων; Ποια ήταν η κατανομή των γαιών, δέντρων, κήπων, περιβολιών, κτηρίων και ζώων;

Identified geographic features Ενδεικτικός θεματικός χάρτης

Οικισμοί και Χάρτες

Πού ζούσαν οι Κύπριοι και πού βρίσκονταν οι περιουσίες τους; Ποια ήταν η διοικητική διαίρεση της οθωμανικής Κύπρου; Ποια ήταν η κατανομή των διαφόρων ειδών περιουσίας; Πώς μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα σε ένα χάρτη;

Statistics Statistics

Έρευνα

Τι είναι η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33; Γιατί οι Οθωμανοί έκαναν αυτή την απογραφή; Ποιο είναι το περιεχόμενο της απογραφής, πώς είναι οργανωμένα τα δεδομένα στην πρωταρχική τους μορφή και πώς σχεδιάσαμε τη βάση δεδομένων του προγράμματος;

ML.VRD.TMT.d.16152. Τόμος 1: Καζάδες Λευκωσίας (Lefkoşa), Κυθρέας (Değirmenlik), Ορεινής (Dağ), Μόρφου (Amorfa), Αμμοχώστου (Mağusa) και Καρπασίας (Karpas)
ML.VRD.TMT.d.16153. Τόμος 2: Καζάδες Λάρνακας (Tuzla), Μεσαορίας (Mesarya) και Κερύνειας (Giriniye)
ML.VRD.TMT.d.16154. Τόμος 3: Καζάδες Λεμεσού (Limason), Επισκοπής (Piskobu), Κοιλανίου (Gilan) και Αυδήμου (Avdim)
ML.VRD.TMT.d.16155. Τόμος 4: Καζάδες Πάφου (Baf), Κουκλιών (Kukla), Χρυσοχού (Hırsofı) και Λεύκας (Lefke)
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Αρχική σελίδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/ στις 16/07/2024.