Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5324
UUID βάσης δεδομένων: db4b4d96-26e3-41be-8db7-32f09b5f10b1
Όνομα: Κυθρέα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Değirmenlik
Κατηγορία: πόλη (κασαμπάς) (kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kythrea
Κυθρέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kythraea (Deyirmenlik)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 174.806,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
95.113,5 30.865,0 45.600,0 7.488,0
53,1% 17,2% 25,5% 4,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κυθρέα (Αυτή η εγγραφή) 9.625 5,51%
Pano Khrysida Pano Hürsiya 8.361 4,78%
Kato Khrysida Kado Hürsiya 30.477 17,43%
Agios Andronikos Aya Androniko 31.318 17,92%
Sirkanya Sirkanya 13.415 7,67%
Khardhakiotissa Hardacodisa 81.611 46,69%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
225,00
1.346,00
16,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
22,00
4,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
357,00
1.771,00
20,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8,00
71,00
11,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
404,00
2.689,00
15,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.428,15
35.779,66
4,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
95.113,50
666.219,50
14,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
219,00
868,00
25,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
308,00
1.595,00
19,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.732,00
5.990,00
28,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
97,00
11,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
30.865,00
104.046,00
29,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
45.600,00
152.835,00
29,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41,00
1.069,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
584,00
14.647,00
4,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.488,00
174.691,00
4,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
174.806,50
1.080.676,50
16,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 300,00
Αντώνης γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 800,00
Γιωρκής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 320,00
Παναγής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 350,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 1.390,00
Παυλής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 310,00
Τζιρκαλλής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 250,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 390,00
Γυναίκα του Γιακουμή Ζιμμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 330,00
Γιακουμής Ζιμμής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Pano Khrysida 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 404 1.515,03 102.805,50
002   γη με βλάστηση 318 1.042,03 30.700,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 37,00 2.230,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 37,00 2.230,00
005   καλλιεργήσιμος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 8,00 800,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 7,00 550,00
007   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο κήπου με μουριές (dut bağçesinden bozma tarla) 1 22,00 880,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 44,00 675,00
009   αμπέλι 3 4,00 275,00
010   αμπέλι (bağ) 3 4,00 275,00
011   δημητριακά 1 40,00 400,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 400,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 309 961,03 27.795,50
014   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 2 6,00 150,00
015   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 0,88 87,00
016   κήπος (bağçe) 241 189,15 15.134,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 26,00 605,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 61 739,00 11.819,50
019   άλλη χρήση γης 84 18,00 67.065,00
020   αλώνι (harman) 8 2,00 40,00
021   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 15,00
022   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 1 0,00 3.300,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 74 15,00 63.700,00
024   μάντρα (mandira) 1 1,00 25,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 455,00 5.040,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 455,00 5.040,00
027   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 500,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 500,00
029   ιδιωτικό και άγονο χωράφι (has ve kıraç tarla) 1 454,00 4.540,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 219 1.910 34.125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 218 1.860 33.875,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 10 83 1.660,00
004   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 15 75,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 183 1.507 27.040,00
006   ελιά (zeytun 2) 24 255 5.100,00
007   χαρουπιές 1 50 250,00
008   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 50 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 308 31 48.375,00
002   σπίτι (hane) 279 15 28.125,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 7 5 630,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 25,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 25,00
006   διώροφο κονάκι που μοιάζει με παλάτι (fevkani ve tahtani saray tabir olunur konak) 1 1 15.000,00
007   μεγαλούτσικο σπίτι (büyücek hane) 1 1 800,00
008   κονάκι (konak) 1 1 100,00
009   κατάστημα (dükkan) 5 3 1.400,00
010   τμήμα κτηρίου 3 2 100,00
011   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 3 2 100,00
012   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 200,00
013   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 200,00
014   βοηθητικές κατασκευές 1 1 25,00
015   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 25,00
016   Μύλοι 19 8 18.525,00
017   Νερόμυλοι 3 2 7.500,00
018   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 2.500,00
019   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 2 1 5.000,00
020   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
021   μύλος (deği̇rmen) 15 5 10.325,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 41 604 7.608,00
002   πρόβατα (agnam) 8 189 1.512,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 200,00
004   δαμαλάκι (dana) 3 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 2 50,00
006   αίγες (keçi̇) 11 147 1.296,00
007   βόδι (öküz) 17 14 3.000,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 10 2.500,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 250 1.600,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 250 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 31, 2022, 10:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κυθρέα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5324/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό