Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5325
UUID βάσης δεδομένων: 11cedc72-b1e5-42ef-937e-696116246398
Όνομα: Καϊμακλί, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mesokelepsi nam-ı diğer Kaymaklı-ı Kebir
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kaimakli
Καϊμακλί, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Beuyuk Kaimakli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 86.148,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
62.755,0 0,0 8.350,0 15.043,0
72,8% 0,0% 9,7% 17,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
80,00
1.346,00
5,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
87,00
1.771,00
4,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
88,00
1.778,00
4,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
61,00
2.689,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.802,00
58.633,43
4,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
62.755,00
1.041.522,50
6,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
868,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
80,00
1.595,00
5,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
8.499,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
80,00
1.554,00
5,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
152.586,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
8.350,00
324.435,00
2,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
32,00
1.069,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.372,00
19.093,00
7,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
15.043,00
314.868,00
4,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
86.148,00
1.833.411,50
4,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 7.655,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 550,00
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 0,00
Mahmud γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 210,00
Ahmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 80,00
Πετρής γιος του Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 1.500,00
Χατζή Λουκάς γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 3.750,00
Νικόλας γιος του Γεωργαλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 915,00
Χατζή Λουιζής γιος του Ευκονή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 1.050,00
Γιωρκής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 61 2.802,00 62.755,00
002   γη με βλάστηση 59 2.672,00 62.365,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 59 2.672,00 62.365,00
004   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 1,00 25,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 58 2.671,00 62.340,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 130,00 390,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 130,00 390,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 80 80 8.350,00
002   σπίτι (hane) 80 80 8.350,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 5 320,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 1.360 12.293,00
002   πρόβατα (agnam) 12 996 7.968,00
003   αγελάδα (inek) 3 5 375,00
004   βόδι (öküz) 3 9 1.150,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 250 2.000,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 2 250 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 20, 2022, 6:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καϊμακλί, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5325/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό