Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5326
UUID βάσης δεδομένων: b2aec9f9-b79d-4f1c-98e8-1062b501e8a8
Όνομα: Maşera Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Maşera Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.518,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.500,0 800,0 250,0 968,0
69,0% 12,3% 3,8% 14,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.346,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.771,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.778,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
2.689,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
180,00
58.633,43
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.500,00
1.041.522,50
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
868,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.595,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
40,00
8.499,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.554,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
800,00
152.586,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
250,00
324.435,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.069,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
121,00
19.093,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
968,00
314.868,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.518,00
1.833.411,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Μαχαιρά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Maşera Manastırı 6.518,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 180,00 4.500,00
002   γη με βλάστηση 1 180,00 4.500,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 180,00 4.500,00
004   αμπέλι 1 180,00 4.500,00
005   αμπέλι (bağ) 1 180,00 4.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 40 800,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 40 800,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 40 800,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 250,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 250,00
003   δωμάτιο 1 1 250,00
004   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 121 968,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 121 968,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 121 968,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 11:36 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Maşera Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5326/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό