Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5327
UUID βάσης δεδομένων: 83afd2eb-1255-421b-b286-3653d056504c
Όνομα: Kalan Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalan Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.850,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
100,0 1.000,0 750,0 0,0
5,4% 54,1% 40,5% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.346,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.771,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.778,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
2.689,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
58.633,43
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
100,00
1.041.522,50
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
868,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
1.595,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
50,00
8.499,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
1.554,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.000,00
152.586,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
750,00
324.435,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.069,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
19.093,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
314.868,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.850,00
1.833.411,50
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Φιλανίου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kalan Manastırı 1.850,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 20,00 100,00
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 20,00 100,00
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 20,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 50 1.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 50 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 50 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 750,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 250,00
003   δωμάτιο 1 1 250,00
004   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 250,00
005   Μύλοι 1 1 500,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kalan Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5327/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό