Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5330
UUID βάσης δεδομένων: 8098e662-a79d-4ca9-879d-d0a9f1b6353b
Όνομα: Τράχωνας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tırahona nam-ı diğer Kızılbaş
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trachonas
Τράχωνας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trakhona Kizilbash
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 65.231,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
43.773,0 4.020,0 5.235,0 12.203,0
67,1% 6,2% 8,0% 18,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Τράχωνας (Αυτή η εγγραφή) 37.965 58,20%
Keushk Chiftlik Köşklüçiftlik 27.266 41,80%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
22,00
1.346,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
22,00
1.771,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
22,00
1.778,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
31,00
2.689,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.681,00
58.633,43
4,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
43.773,00
1.041.522,50
4,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
868,00
0,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.595,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
202,00
8.499,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,00
1.554,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.020,00
152.586,00
2,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.235,00
324.435,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
14,00
1.069,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.137,00
19.093,00
6,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.203,00
314.868,00
3,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
65.231,00
1.833.411,50
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 750,00
Γιωρκής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 200,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 80,00
Παναγιώτης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 380,00
Νικόλας γιος του Φραντζέσκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 520,00
Βαρνάβας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 1.300,00
Μαρκαντώνης γιος του Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 70,00
Θεοδόσης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 375,00
Hazret-i şehriyari Mehmed Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Keushk Chiftlik 19.206,00
Ξανθός γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τράχωνας 430,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 2.681,00 43.773,00
002   γη με βλάστηση 24 1.962,00 36.050,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 205,00 4.100,00
004   βαμβάκι 1 205,00 4.100,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 205,00 4.100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 1.757,00 31.950,00
007   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 100,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 22 1.657,00 29.950,00
009   άλλη χρήση γης 4 4,00 6.235,00
010   αλώνι (harman) 2 2,00 35,00
011   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 2,00 200,00
012   υποδομή σχετική με νερό 1 0,00 6.000,00
013   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 6.000,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 715,00 1.488,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 715,00 1.488,00
016   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 1,00 60,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 2 1,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 202 4.020,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 202 4.020,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 2 20,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 200 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 4 5.235,00
002   σπίτι (hane) 23 3 4.895,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 75,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 0 200,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 0 300,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 1.129 10.203,00
002   πρόβατα (agnam) 2 924 7.392,00
003   βόδι (öküz) 4 5 1.211,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 200 1.600,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 11:46 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τράχωνας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5330/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό