Όνομα: Μαργό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Margo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Margo
Μαργό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.735,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
905,0 0,0 180,0 650,0
52,2% 0,0% 10,4% 37,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.346,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.771,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
71,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
2.689,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
185,00
35.779,66
0,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
905,00
666.219,50
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
868,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.595,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
5.990,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
97,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
104.046,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
180,00
152.835,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.069,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
51,00
14.647,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
650,00
174.691,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.735,00
1.080.676,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Hüseyin
Μαργό 260,00
Hasan γιος του Mehmed
Μαργό 630,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μαργό 305,00
Ahmed γιος του Ahmed
Μαργό 305,00
Veliyüddin γιος του Ebubekir
Μαργό 470,00
Osman γιος του Hüseyin
Μαργό 520,00
Χριστοφής γιος του Μάρκου
Μαργό 320,00
Σάββας γιος του Χριστοφή
Μαργό 710,00
Μάρκος γιος του Χριστοφή
Μαργό 320,00
Ανζουλής γιος του Γιωρκή
Μαργό 80,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 9 185,00 905,00
002   γη με βλάστηση 9 185,00 905,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 185,00 905,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 9 185,00 905,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 12 1 180,00
002   σπίτι (hane) 12 1 180,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 10 81 890,00
002   πρόβατα (agnam) 6 50 400,00
003   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
004   βόδι (öküz) 3 1 250,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 3:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαργό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5332/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό