Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5332
UUID βάσης δεδομένων: ba1e42ac-93df-4c35-8cc6-6ee989f5fccd
Όνομα: Μαργό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Margo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Margo
Μαργό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.620,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.370,0 0,0 1.140,0 2.110,0
29,7% 0,0% 24,7% 45,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.346,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.771,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.778,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
2.689,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
340,00
58.633,43
0,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.370,00
1.041.522,50
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
868,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.595,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
8.499,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.554,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
152.586,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.140,00
324.435,00
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
1.069,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
173,00
19.093,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.110,00
314.868,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.620,00
1.833.411,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 260,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 630,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 305,00
Ahmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 305,00
Veliyüddin γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 470,00
Osman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργό 520,00
Χριστοφής γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαργό 320,00
Σάββας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαργό 710,00
Μάρκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαργό 320,00
Ανζουλής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαργό 80,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 340,00 1.370,00
002   γη με βλάστηση 9 340,00 1.370,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 340,00 1.370,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 9 340,00 1.370,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 12 1.140,00
002   σπίτι (hane) 12 12 1.140,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 170 1.360,00
002   πρόβατα (agnam) 6 140 1.120,00
003   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 3:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαργό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5332/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό