Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5333
UUID βάσης δεδομένων: 5b0a04ff-1aff-42fb-b4b8-c765320f1642
Όνομα: Παλιόν Κκιφλίκι- τό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Margo
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palion Kkifliki
Παλιόν Κκιφλίκι- τό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margo Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.025,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.775,0 700,0 6.600,0 4.950,0
52,9% 2,7% 25,4% 19,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.346,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
23,00
13,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
1.771,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
1.778,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
2.689,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
852,00
58.633,43
1,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.775,00
1.041.522,50
1,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
868,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
1.595,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
190,00
8.499,00
2,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,00
1.554,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
700,00
152.586,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.600,00
324.435,00
2,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
1.069,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
407,00
19.093,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.950,00
314.868,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
26.025,00
1.833.411,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι στο Μαρκό
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλιόν Κκιφλίκι- τό 8.060,00
Τσιφλίκι στο Μαρκό
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλιόν Κκιφλίκι- τό 17.525,00
Κόρη του Τσιφλικιού στο Μαρκό
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλιόν Κκιφλίκι- τό 8.500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 852,00 13.775,00
002   γη με βλάστηση 4 851,00 7.750,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 851,00 7.750,00
004   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 1 1,00 500,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 3 850,00 7.250,00
006   άλλη χρήση γης 2 1,00 6.025,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 25,00
008   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 25,00
009   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 6.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 190 700,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 150 300,00
003   μουριές (dut eşcarı) 1 150 300,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 1 40 400,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 40 400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 4 6.600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 4.000,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 4.000,00
004   αγροτικά κτήρια 1 2 100,00
005   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 1 2 100,00
006   Μύλοι 1 1 2.500,00
007   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
008   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 400 3.200,00
002   πρόβατα (agnam) 1 400 3.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 25, 2021, 11:02 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλιόν Κκιφλίκι- τό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5333/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό