Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5334
UUID βάσης δεδομένων: d125b8f5-6041-4172-9fd5-e28dc5faa05f
Όνομα: Στρόβολος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstirovillo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Strovolos
Στρόβολος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Strovilo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 75.042,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
42.530,0 3.760,0 18.775,0 9.977,0
56,7% 5,0% 25,0% 13,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Στρόβολος (Αυτή η εγγραφή) 59.692 79,54%
Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 15.350 20,46%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
50,00
1.346,00
3,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
78,00
1.771,00
4,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
79,00
1.778,00
4,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
99,00
2.689,00
3,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.685,50
58.633,43
4,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
42.530,00
1.041.522,50
4,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
35,00
868,00
4,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
68,00
1.595,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
239,00
8.499,00
2,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
70,00
1.554,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.760,00
152.586,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
18.775,00
324.435,00
5,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
38,00
1.069,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
514,00
19.093,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.977,00
314.868,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
75.042,00
1.833.411,50
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 2.225,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 100,00
Κόρη του Γιαννή γιου του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 100,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 1.610,00
Χριστοφής γιος του παπά Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 1.450,00
Παπάς Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 1.070,00
Γυναίκα του παπά Γιαννή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 25,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 80,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 0,00
Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρόβολος 630,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 99 2.685,50 42.530,00
002   γη με βλάστηση 73 2.642,00 37.280,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 5,00 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 5,00 500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 25,00
007   αμπέλι 1 1,00 25,00
008   αμπέλι (bağ) 1 1,00 25,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 71 2.636,00 36.755,00
010   κήπος (bağçe) 18 25,00 4.100,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 53 2.611,00 32.655,00
012   άλλη χρήση γης 26 43,50 5.250,00
013   αλώνι (harman) 24 19,50 250,00
014   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 55,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 24,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 239 3.760,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 35 239 3.760,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 27 113 2.240,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 123 1.460,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 68 70 18.775,00
002   σπίτι (hane) 66 66 12.675,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 9 9 1.180,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 430,00
005   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4.000,00
006   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
007   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 1 100,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 3 6.000,00
009   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 494 5.027,00
002   πρόβατα (agnam) 6 165 1.320,00
003   αίγες (keçi̇) 1 4 32,00
004   βόδι (öküz) 8 10 1.200,00
005   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 3 325,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 315 2.475,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 300 2.400,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 15 75,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 11:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στρόβολος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5334/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό