Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5336
UUID βάσης δεδομένων: 9a6925a9-0273-476c-95a8-ba702ee4e27d
Όνομα: Ψιμολόφου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpsimolof
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psimolofou
Ψιμολόφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psomolopho
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 80.382,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
57.710,0 5.562,0 7.380,0 9.730,0
71,8% 6,9% 9,2% 12,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
43,00
1.346,00
3,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.771,00
3,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.778,00
3,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
111,00
2.689,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.473,00
58.633,43
4,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
57.710,00
1.041.522,50
5,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
43,00
868,00
5,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
74,00
1.595,00
4,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
285,00
8.499,00
3,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
28,00
1.554,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.562,00
152.586,00
3,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.380,00
324.435,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
1.069,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
586,00
19.093,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.730,00
314.868,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
80.382,00
1.833.411,50
4,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdulhadi γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 6.400,00
Derviş γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 1.592,00
Mahmud γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 4.030,00
Γυναίκα του Horoz-zade Hasan Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 300,00
Elhac Mehmed γιος του Elhac Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 4.655,00
Ahmed Efendi γιος του Mehmed Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 5.885,00
Γυναίκα του Osman γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψιμολόφου 180,00
Γιωρκής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψιμολόφου 2.190,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψιμολόφου 300,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψιμολόφου 885,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 111 2.473,00 57.710,00
002   γη με βλάστηση 72 1.848,00 37.480,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 225,00 4.575,00
004   αμπέλι 3 15,00 375,00
005   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 5,00 125,00
006   αμπέλι (bağ) 2 10,00 250,00
007   δημητριακά 1 210,00 4.200,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 210,00 4.200,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 68 1.623,00 32.905,00
010   άλλο αγροτεμάχιο (def'a tarla) 1 3,00 60,00
011   κήπος (bağçe) 18 49,50 2.215,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 11 25,50 710,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 37 1.544,00 29.875,00
014   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 1,00 45,00
015   άλλη χρήση γης 27 119,00 14.740,00
016   αλώνι (harman) 22 22,00 220,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 96,00 14.500,00
018   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 506,00 5.490,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 506,00 5.490,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 20,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 43 285 5.562,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 6 12,00
003   μουριές (tut eşcarı) 1 6 12,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 42 279 5.550,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 2 29 580,00
006   άλλη ορεινή ελιά (diğer dağ zeytuni) 1 2 10,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 38 245 4.900,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 74 28 7.380,00
002   σπίτι (hane) 53 7 5.260,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 1 350,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
005   βυρσοδεψείο (debbağhane) 21 21 2.120,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 569 5.605,00
002   πρόβατα (agnam) 7 500 4.000,00
003   βόδι (öküz) 9 9 1.125,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 10:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψιμολόφου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5336/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό