Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5338
UUID βάσης δεδομένων: 10caef73-3c11-4b24-9d3d-626be71052c9
Όνομα: Άγιος Σωζόμενος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Sozomeno
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Sozomenos
Άγιος Σωζόμενος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Sozomenos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 37.260,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.545,0 2.300,0 5.165,0 10.250,0
52,5% 6,2% 13,9% 27,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιος Σωζόμενος (Αυτή η εγγραφή) 18.990 50,97%
Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği 10.810 29,01%
Burzade Oğlu Hasan veled-i Mustafa'nın Çiftliği Burzade Oğlu Hasan veled-i Mustafa'nın Çiftliği 7.460 20,02%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
1.346,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
23,00
8,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
43,00
1.771,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
43,00
1.778,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
2.689,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.563,50
58.633,43
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
19.545,00
1.041.522,50
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,00
868,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
1.595,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
115,00
8.499,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
1.554,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.300,00
152.586,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.165,00
324.435,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.069,00
2,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
817,00
19.093,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.250,00
314.868,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
37.260,00
1.833.411,50
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 110,00
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 770,00
Ahmed γιος του Bilal
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 170,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 700,00
Hüseyin αδελφός του Mustafa γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 450,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 820,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 315,00
Yusuf γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 735,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 640,00
Μητέρα του Mehmed γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Σωζόμενος 340,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 55 1.563,50 19.545,00
002   γη με βλάστηση 38 1.100,00 15.155,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 8,00 400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 8,00 400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 213,00 2.730,00
007   βαμβάκι 1 60,00 1.200,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 60,00 1.200,00
009   δημητριακά 1 153,00 1.530,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 153,00 1.530,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 35 879,00 12.025,00
012   ιδιωτικό αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (hassa tarla ma dolap kuyusu) 1 34,00 1.700,00
013   κήπος (bağçe) 7 16,00 800,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 50,00
015   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 2 14,00 1.400,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 24 814,00 8.075,00
017   άλλη χρήση γης 15 13,50 2.140,00
018   αλώνι (harman) 14 13,50 140,00
019   αλώνι (harman yeri) 2 1,50 20,00
020   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 2.000,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 450,00 2.250,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 450,00 2.250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 115 2.300,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 115 2.300,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 113 2.260,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 39 5.165,00
002   σπίτι (hane) 39 39 5.165,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 804 7.000,00
002   πρόβατα (agnam) 7 313 2.504,00
003   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 467 3.836,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 4 417 3.336,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Σωζόμενος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5338/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό