Όνομα: Κουρού Μοναστήρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-ı Kuri
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kourou Monastiri
Κουρού Μοναστήρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kuru Monastir
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10,933.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3,595.0 370.0 2,540.0 4,428.0
32.9% 3.4% 23.2% 40.5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κουρού Μοναστήρι (Αυτή η εγγραφή) 7,968 72.88%
El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği 2,965 27.12%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.00
1,346.00
0.9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0.00
22.00
0.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11.00
1,771.00
0.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11.00
1,778.00
0.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
23.00
2,689.00
0.9%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
600.00
58,633.38
1.0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,595.00
1,041,522.50
0.3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.00
868.00
0.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.00
1,595.00
0.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39.00
8,499.00
0.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.00
1,554.00
0.8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
370.00
152,586.00
0.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,540.00
324,435.00
0.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
15.00
1,069.00
1.4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
372.00
19,093.00
1.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,428.00
314,868.00
1.4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,933.00
1,833,411.50
0.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του Mustafa
Κουρού Μοναστήρι 1,090.00
Hasan γιος του Ali
Κουρού Μοναστήρι 1,340.00
Abdullah γιος του Hasan
Κουρού Μοναστήρι 1,160.00
İbrahim γιος του İbrahim
Κουρού Μοναστήρι 214.00
Ahmed γιος του Abdülmecid
Κουρού Μοναστήρι 160.00
Ahmed γιος του Mehmed
Κουρού Μοναστήρι 255.00
Hüseyin γιος του Hasan
Κουρού Μοναστήρι 620.00
Mustafa γιος του Ahmed
Κουρού Μοναστήρι 475.00
Yusuf γιος του Ahmed
Κουρού Μοναστήρι 580.00
İsma'il γιος του Ahmed
Κουρού Μοναστήρι 314.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 23 600.00 3,595.00
002   γη με βλάστηση 14 593.00 3,175.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 593.00 3,175.00
004   κήπος (bağçe) 1 3.00 75.00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 13 590.00 3,100.00
006   9 7.00 420.00
007   αλώνι (harman) 7 7.00 70.00
008   αλώνι (harman yeri) 1 1.00 10.00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0.00 350.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 39 370.00
002   ελιές 4 39 370.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 39 370.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 12 12 2,540.00
002   σπίτι (hane) 12 12 2,540.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 15 372 4,428.00
002   πρόβατα (agnam) 7 296 2,368.00
003   βόδι (öküz) 6 6 1,500.00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 5 1,250.00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 70 560.00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 70 560.00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 17, 2019, 10:26 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κουρού Μοναστήρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5341/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό