Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5341
UUID βάσης δεδομένων: 50909ac5-9be3-4200-9946-fb862e9594ba
Όνομα: Κουρού Μοναστήρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-ı Kuri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kourou Monastiri
Κουρού Μοναστήρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kuru Monastir
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.933,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.595,0 370,0 2.540,0 4.428,0
32,9% 3,4% 23,2% 40,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κουρού Μοναστήρι (Αυτή η εγγραφή) 7.968 72,88%
El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği 2.965 27,12%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.346,00
0,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.771,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.778,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
23,00
2.689,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
600,00
58.633,43
1,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.595,00
1.041.522,50
0,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,00
868,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.595,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
8.499,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.554,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
370,00
152.586,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.540,00
324.435,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
15,00
1.069,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
372,00
19.093,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.428,00
314.868,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.933,00
1.833.411,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 1.090,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 1.340,00
Abdullah γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 1.160,00
İbrahim γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 214,00
Ahmed γιος του Abdülmecid
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 160,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 255,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 620,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 475,00
Yusuf γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 580,00
İsma'il γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουρού Μοναστήρι 314,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 600,00 3.595,00
002   γη με βλάστηση 14 593,00 3.175,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 593,00 3.175,00
004   κήπος (bağçe) 1 3,00 75,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 13 590,00 3.100,00
006   άλλη χρήση γης 9 7,00 420,00
007   αλώνι (harman) 7 7,00 70,00
008   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 39 370,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 39 370,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 39 370,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 12 2.540,00
002   σπίτι (hane) 12 12 2.540,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 367 3.178,00
002   πρόβατα (agnam) 7 296 2.368,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 70 560,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 70 560,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 17, 2019, 10:26 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κουρού Μοναστήρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5341/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό