Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5342
UUID βάσης δεδομένων: 45240bf4-cf96-4832-8436-9d5f075658a1
Όνομα: El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κουρού Μοναστήρι
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.965,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
835,0 250,0 600,0 1.280,0
28,2% 8,4% 20,2% 43,2%
Γενικά στατιστικά
Κουρού Μοναστήρι:
1,00
12,00
8,3%
Κουρού Μοναστήρι:
0,00
0,00
0,0%
Κουρού Μοναστήρι:
0,00
11,00
0,0%
Κουρού Μοναστήρι:
0,00
11,00
0,0%
Κουρού Μοναστήρι:
3,00
23,00
13,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κουρού Μοναστήρι:
154,00
600,00
25,7%
Γαίες (αξία)
Κουρού Μοναστήρι:
835,00
3.595,00
23,2%
Κουρού Μοναστήρι:
1,00
4,00
25,0%
Κουρού Μοναστήρι:
1,00
12,00
8,3%
Κουρού Μοναστήρι:
25,00
39,00
64,1%
Κουρού Μοναστήρι:
1,00
12,00
8,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κουρού Μοναστήρι:
250,00
370,00
67,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κουρού Μοναστήρι:
600,00
2.540,00
23,6%
Κουρού Μοναστήρι:
1,00
15,00
6,7%
Ζώα (αριθμός)
Κουρού Μοναστήρι:
160,00
372,00
43,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κουρού Μοναστήρι:
1.280,00
4.428,00
28,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κουρού Μοναστήρι:
2.965,00
10.933,00
27,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 154,00 835,00
002   γη με βλάστηση 2 153,00 825,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 153,00 825,00
004   κήπος (bağçe) 1 3,00 75,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 1 150,00 750,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 25 250,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 25 250,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 160 1.280,00
002   πρόβατα (agnam) 1 160 1.280,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5342/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό