Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5343
UUID βάσης δεδομένων: 7d3e077c-b4f1-44b2-8a36-519ccaf69d37
Όνομα: Νήσου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dizdar
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Nisou
Νήσου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nisou Disdar Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 58.840,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
29.197,5 9.510,0 7.040,0 13.093,0
49,6% 16,2% 12,0% 22,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Νήσου (Αυτή η εγγραφή) 40.751 69,26%
Prusya Konsolosu Yakumetto'nun Karındaşı Baldo'nun Kızı Evmeniye Nasraniye'nin Çiftliği Prusya Konsolosu Yakumetto'nun Karındaşı Baldo'nun Kızı Evmeniye Nasraniye'nin Çiftliği 18.090 30,74%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
1.346,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
1.771,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
1.778,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
49,00
2.689,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.887,50
58.633,43
3,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
29.197,50
1.041.522,50
2,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,00
868,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
24,00
1.595,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
542,00
8.499,00
6,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
24,00
1.554,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.510,00
152.586,00
6,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.040,00
324.435,00
2,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
28,00
1.069,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
827,00
19.093,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.093,00
314.868,00
4,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
58.840,50
1.833.411,50
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 767,50
Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 610,00
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 125,00
Osman γιος του Abdülkerim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 440,00
Hüseyin γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 1.090,00
Hasan γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 150,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 1.165,00
Ali γιος του Abdüllatif
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 7.275,00
İsma'il γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 1.610,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νήσου 205,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 1.887,50 29.197,50
002   γη με βλάστηση 30 1.488,50 17.217,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 389,50 6.307,50
004   βαμβάκι 1 87,00 4.750,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 87,00 4.750,00
006   αμπέλι 2 2,50 57,50
007   αμπέλι (bağ) 2 2,50 57,50
008   δημητριακά 1 300,00 1.500,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 300,00 1.500,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 1.099,00 10.910,00
011   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 50,00 1.250,00
012   κήπος (bağçe) 5 19,00 435,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 300,00 1.000,00
014   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 1 6,00 3.000,00
015   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 1,00 500,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 16 705,00 3.525,00
017   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe tarlası ma' ma-yi cari) 1 18,00 1.200,00
018   άλλη χρήση γης 17 93,00 10.450,00
019   αλώνι (harman) 12 13,00 150,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 5.500,00
022   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 4.000,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 80,00 800,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 306,00 1.530,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 306,00 1.530,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 542 9.510,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 70 170,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 10 50,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 60 120,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 11 472 9.340,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 472 9.340,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 24 7.040,00
002   σπίτι (hane) 22 22 6.740,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.500,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 200,00
007   πηγάδι κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (devha kuyusu ma' dolab) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 811 9.093,00
002   πρόβατα (agnam) 5 151 1.368,00
003   μουλάρι (katir) 3 4 1.650,00
004   αίγες (keçi̇) 1 15 120,00
005   βόδι (öküz) 3 6 875,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 635 5.080,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 295 2.360,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 340 2.720,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 10:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νήσου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5343/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό