Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5344
UUID βάσης δεδομένων: ac7f3847-f16b-4d8c-b31a-1e1c2e3c15dc
Όνομα: Αγλαντζιά / Αγλαγγιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Eylence
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aglantzia / Aglangia
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eylenja
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.193,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.661,0 810,0 4.860,0 7.862,0
44,1% 3,3% 20,1% 32,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά (Αυτή η εγγραφή) 16.063 66,40%
Τσιφλίκι Αθαλάσσας Athalassa çiftlik 8.130 33,60%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
28,00
1.346,00
2,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
23,00
8,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
45,00
1.771,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
45,00
1.778,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
66,00
2.689,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.353,00
58.633,43
2,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.661,00
1.041.522,50
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
5,00
868,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
40,00
1.595,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48,00
8.499,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41,00
1.554,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
810,00
152.586,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.860,00
324.435,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
23,00
1.069,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
606,00
19.093,00
3,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.862,00
314.868,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
24.193,00
1.833.411,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 600,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 235,00
Γυναίκα του μουεζίνη (ιερωμένου που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 12,00
Kasım γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 1.530,00
Χριστοφής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 862,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 100,00
Κτωρής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 191,00
Δημήτρης γιος του Λιασή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 976,67
Αδελφή του Δημήτρη γιου του Λιασή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 626,67
Αδελφός του Δημήτρη γιου του Λιασή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγλαντζιά / Αγλαγγιά 26,67
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 66 1.353,00 10.661,00
002   γη με βλάστηση 40 847,00 4.271,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 10,00 750,00
004   βαμβάκι 1 10,00 750,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 10,00 750,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 837,00 3.521,00
007   κήπος (bağçe) 4 4,00 100,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 32 732,00 2.396,00
009   κήπος με τρεχούμενο νερό (ma-i carili bağçe) 1 1,00 25,00
010   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 2 100,00 1.000,00
011   άλλη χρήση γης 21 14,00 4.770,00
012   αλώνι (harman) 13 13,00 130,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 10,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 0,00 4.600,00
016   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 30,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 492,00 1.620,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 492,00 1.620,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 2,00 150,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 2 2,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 48 810,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 10 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 10 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 38 760,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 38 760,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 41 4.860,00
002   σπίτι (hane) 38 38 4.710,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 5 440,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 800,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 100,00
008   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 599 6.112,00
002   πρόβατα (agnam) 4 189 1.512,00
003   πρόβατα (koyun) 2 19 152,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 75,00
007   βόδι (öküz) 6 6 875,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 400 3.200,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 330 2.640,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 70 560,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:25 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγλαντζιά / Αγλαγγιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5344/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό