Όνομα: ∆άλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dali
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Dali
∆άλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dali Idalion
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 40.772,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
31.296,0 5.435,0 1.190,0 3.531,0
76,8% 13,3% 2,9% 8,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
103,00
1.346,00
7,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
130,00
1.771,00
7,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
71,00
4,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
221,00
2.689,00
8,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.272,00
35.779,66
3,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
31.296,00
666.219,50
4,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
80,00
868,00
9,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
115,00
1.595,00
7,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
313,00
5.990,00
5,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
97,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.435,00
104.046,00
5,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.190,00
152.835,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
88,00
1.069,00
8,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
335,00
14.647,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.531,00
174.691,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
40.772,00
1.080.676,50
3,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veliyüddin γιος του Halil
∆άλι 970,00
Veliyüddin γιος του İsma'il
∆άλι 825,00
Mehmed γιος του Ali
∆άλι 1.130,00
Αδελφή του Mehmed γιου του Ali
∆άλι 168,00
Mustafa γιος του Veliyüddin
∆άλι 640,00
Ali γιος του Hüseyin
∆άλι 490,00
Salih γιος του Ebubekir
∆άλι 725,00
Γυναίκα του Salih γιου του Ebubekir
∆άλι 200,00
Hüseyin γιος του Ebubekir
∆άλι 675,00
Ali γιος του Mustafa
∆άλι 1.570,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 221 1.719,00 35.776,00
002   γη με βλάστηση 161 1.069,00 14.627,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 121,00 3.180,00
004   βαμβάκι 1 50,00 2.500,00
005   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 1 50,00 2.500,00
006   αμπέλι 6 6,00 225,00
007   αμπέλι (bağ) 6 6,00 225,00
008   δημητριακά 1 65,00 455,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 65,00 455,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 153 948,00 11.447,00
011   κήπος (bağçe) 59 65,00 3.250,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 14 55,00 2.325,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 80 828,00 5.872,00
014   άλλη χρήση γης 43 352,00 19.020,00
015   αλώνι (harman) 38 2,00 20,00
016   αλώνι (harman yeri) 2 1,00 10,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 3.000,00
018   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 2.000,00
019   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 350,00 14.000,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 298,00 2.129,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 298,00 2.129,00
022   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
023   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 80 331 5.735,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 80 331 5.735,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 200 3.000,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 73 113 2.345,00
006   ελιά (zeytun 2) 4 13 260,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 3 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 115 4 1.520,00
002   σπίτι (hane) 112 2 940,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
006   Μύλοι 2 1 500,00
007   μύλος (deği̇rmen) 2 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 88 444 4.395,00
002   πρόβατα (agnam) 16 332 2.656,00
003   αίγες (keçi̇) 6 38 304,00
004   βόδι (öküz) 63 4 875,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 46 3 750,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 70 560,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 60 480,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 10 80,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆άλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5345/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό