Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5346
UUID βάσης δεδομένων: dfe1cc7d-70b3-4233-8397-4aca65f4f351
Όνομα: Μια Μηλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anya Milya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mia Milia
Μια Μηλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Miamilea
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38.450,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
21.440,0 300,0 3.705,0 13.005,0
55,8% 0,8% 9,6% 33,8%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μια Μηλιά (Αυτή η εγγραφή) 20.765 54,01%
Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği 9.075 23,60%
Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremin evkafı çiftliği arazisi ve sayr emlakı, Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-i Kal'e 8.610 22,39%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
22,00
1.346,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.771,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.778,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41,00
2.689,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.566,00
58.633,43
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
21.440,00
1.041.522,50
2,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,00
868,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.595,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
28,00
8.499,00
0,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.554,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
300,00
152.586,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.705,00
324.435,00
1,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.069,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.087,00
19.093,00
5,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.005,00
314.868,00
4,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
38.450,00
1.833.411,50
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Κυριάκος γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 240,00
Γυναίκα του Χατζή Κυριάκου γιου του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 200,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 3.040,00
Χριστοφής Ευκονής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 870,00
Γιωρκής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 1.200,00
Παπάς Αντωνής γιος του Λεόντιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 1.170,00
Γυναίκα του παπά Αντωνή γιου του Λεόντιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 250,00
Μητέρα του παπά Αντωνή γιου του Λεόντιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 90,00
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 2.190,00
Γυναίκα του Χατζή Χριστόδουλου γιου του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μια Μηλιά 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 1.566,00 21.440,00
002   γη με βλάστηση 27 554,00 11.230,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 2,00 150,00
004   βαμβάκι 2 2,00 150,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 2,00 150,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 552,00 11.080,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 25 552,00 11.080,00
008   άλλη χρήση γης 12 12,00 210,00
009   αλώνι (harman) 12 12,00 210,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 1.000,00 10.000,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 1.000,00 10.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 28 300,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 28 300,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 28 300,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 25 3.705,00
002   σπίτι (hane) 26 25 3.705,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 0 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 1.076 10.255,00
002   πρόβατα (agnam) 8 345 2.920,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 8 1.200,00
004   βόδι (öküz) 1 3 375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 720 5.760,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 120 960,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 600 4.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μια Μηλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5346/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό