Όνομα: Μια Μηλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anya Milya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mia Milia
Μια Μηλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Miamilea
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38,450.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
21,440.0 300.0 3,705.0 13,005.0
55.8% 0.8% 9.6% 33.8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μια Μηλιά (Αυτή η εγγραφή) 29,375 76.40%
Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği 9,075 23.60%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
22.00
1,346.00
1.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.00
22.00
4.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29.00
1,771.00
1.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29.00
1,778.00
1.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41.00
2,689.00
1.5%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,566.00
58,633.38
2.7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,440.00
1,041,522.50
2.1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.00
868.00
0.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26.00
1,595.00
1.6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
28.00
8,499.00
0.3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25.00
1,554.00
1.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
300.00
152,586.00
0.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,705.00
324,435.00
1.1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25.00
1,069.00
2.3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,087.00
19,093.00
5.7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,005.00
314,868.00
4.1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
38,450.00
1,833,411.50
2.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Κυριάκος γιος του Κουμή
Μια Μηλιά 240.00
Γυναίκα του Χατζή Κυριάκου γιου του Κουμή
Μια Μηλιά 200.00
Χατζή Γιωρκής γιος του Αναστάση
Μια Μηλιά 3,040.00
Χριστοφής Ευκονής
Μια Μηλιά 870.00
Γιωρκής γιος του Γαβριήλ
Μια Μηλιά 1,200.00
Παπάς Αντωνής γιος του Λεόντιου
Μια Μηλιά 1,170.00
Γυναίκα του παπά Αντωνή γιου του Λεόντιου
Μια Μηλιά 250.00
Μητέρα του παπά Αντωνή γιου του Λεόντιου
Μια Μηλιά 90.00
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Κουμή
Μια Μηλιά 2,190.00
Γυναίκα του Χατζή Χριστόδουλου γιου του Κουμή
Μια Μηλιά 200.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 41 1,566.00 21,440.00
002   γη με βλάστηση 27 554.00 11,230.00
003   2 2.00 150.00
004   βαμβάκι 2 2.00 150.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 2.00 150.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 552.00 11,080.00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 25 552.00 11,080.00
008   12 12.00 210.00
009   αλώνι (harman) 12 12.00 210.00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 1,000.00 10,000.00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 1,000.00 10,000.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 28 300.00
002   ελιές 7 28 300.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 28 300.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 26 25 3,705.00
002   σπίτι (hane) 26 25 3,705.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500.00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 0 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 25 1,087 13,005.00
002   πρόβατα (agnam) 8 345 2,920.00
003   άλογο (bargi̇r) 2 8 1,200.00
004   βόδι (öküz) 11 14 3,125.00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 10 11 2,750.00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 720 5,760.00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 120 960.00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 600 4,800.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μια Μηλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5346/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό