Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5348
UUID βάσης δεδομένων: 33d92391-53c4-45d8-92ad-a1ec1e895e91
Όνομα: Νέο Χωριό (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Minareli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Neo Chorio (Lefkosias)
Νέο Χωριό (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Neokhorio Minareli Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 140.743,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
114.847,5 6.050,0 9.805,0 10.041,0
81,6% 4,3% 7,0% 7,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
1.346,00
3,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
23,00
26,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
53,00
1.771,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
54,00
1.778,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
124,00
2.689,00
4,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.139,00
58.633,43
5,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
114.847,50
1.041.522,50
11,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
868,00
4,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48,00
1.595,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
338,00
8.499,00
4,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48,00
1.554,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.050,00
152.586,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.805,00
324.435,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
38,00
1.069,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
454,00
19.093,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.041,00
314.868,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
140.743,50
1.833.411,50
7,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 9.585,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 100,00
Receb γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 865,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2.625,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2.500,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 380,00
Hüseyin γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 0,00
Receb γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2.110,00
Mustafa γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 1.570,00
Hüseyin veled-i Saadeddin zevcesinin Haremeyn vakfı arazisi ve ma-yı carisi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 14.185,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 124 3.139,00 114.847,50
002   γη με βλάστηση 75 2.847,00 70.187,50
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 75 2.847,00 70.187,50
004   κήπος (bağçe) 17 56,50 1.695,00
005   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 186,00 5.280,00
006   αγροτεμάχιο (tarla) 46 2.604,50 63.212,50
007   άλλη χρήση γης 45 27,00 41.435,00
008   αλώνι (harman) 16 15,00 160,00
009   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 29 12,00 41.275,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 265,00 3.225,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 265,00 3.225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 338 6.050,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 39 338 6.050,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 37 324 5.770,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 14 280,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 48 9.805,00
002   σπίτι (hane) 44 44 5.180,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 25,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 25,00
006   Μύλοι 3 3 4.600,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
008   Νερόμυλοι 2 2 4.500,00
009   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 2 2 4.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 428 3.541,00
002   πρόβατα (agnam) 13 329 2.632,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 98 784,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 90 720,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 8 64,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νέο Χωριό (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5348/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό