Όνομα: Νέο Χωριό (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Minareli
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Neo Chorio (Lefkosias)
Νέο Χωριό (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Neokhorio Minareli Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 140,743.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
114,847.5 6,050.0 9,805.0 10,041.0
81.6% 4.3% 7.0% 7.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
44.00
1,346.00
3.3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.00
22.00
27.3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
53.00
1,771.00
3.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
54.00
1,778.00
3.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
124.00
2,689.00
4.6%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,139.00
58,633.38
5.4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
114,847.50
1,041,522.50
11.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39.00
868.00
4.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48.00
1,595.00
3.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
338.00
8,499.00
4.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48.00
1,554.00
3.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,050.00
152,586.00
4.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,805.00
324,435.00
3.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
38.00
1,069.00
3.6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
454.00
19,093.00
2.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,041.00
314,868.00
3.2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
140,743.50
1,833,411.50
7.7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 9,585.00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Osman
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 100.00
Receb γιος του Mehmed
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 865.00
Osman γιος του Mehmed
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2,625.00
Hasan γιος του Halil
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2,500.00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του 'Ömer
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 380.00
Hüseyin γιος του 'Ömer
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 0.00
Receb γιος του Ahmed
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 2,110.00
Mustafa γιος του Süleyman
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 1,570.00
Hüseyin veled-i Saadeddin zevcesinin Haremeyn vakfı arazisi ve ma-yı carisi
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) 14,185.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 124 3,139.00 114,847.50
002   γη με βλάστηση 75 2,847.00 70,187.50
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 75 2,847.00 70,187.50
004   κήπος (bağçe) 17 56.50 1,695.00
005   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 186.00 5,280.00
006   αγροτεμάχιο (tarla) 46 2,604.50 63,212.50
007   45 27.00 41,435.00
008   αλώνι (harman) 16 15.00 160.00
009   αλώνι (harman yeri) 3 3.00 30.00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 29 12.00 41,275.00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 265.00 3,225.00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 265.00 3,225.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 39 338 6,050.00
002   ελιές 39 338 6,050.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 37 324 5,770.00
004   ελιά (zeytun 2) 2 14 280.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 48 48 9,805.00
002   σπίτι (hane) 44 44 5,180.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 200.00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 25.00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 25.00
006   Μύλοι 3 3 4,600.00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100.00
008   Νερόμυλοι 2 2 4,500.00
009   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 2 2 4,500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 38 454 10,041.00
002   πρόβατα (agnam) 13 329 2,632.00
003   βόδι (öküz) 22 27 6,625.00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 21 26 6,500.00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 98 784.00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 90 720.00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 8 64.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νέο Χωριό (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5348/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό