Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5349
UUID βάσης δεδομένων: 659c2efc-558a-4fa0-9b24-2aaf09e3008a
Όνομα: Λουρουκίνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lurucina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Louroukina
Λουρουκίνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Louroujina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 85.116,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
59.455,0 1.520,0 7.590,0 16.551,0
69,9% 1,8% 8,9% 19,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
52,00
1.346,00
3,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.771,00
3,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.778,00
3,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
126,00
2.689,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.901,50
58.633,43
4,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
59.455,00
1.041.522,50
5,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
27,00
868,00
3,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.595,00
3,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
147,00
8.499,00
1,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
55,00
1.554,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.520,00
152.586,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.590,00
324.435,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
77,00
1.069,00
7,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
673,00
19.093,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
16.551,00
314.868,00
5,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
85.116,00
1.833.411,50
4,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 1.500,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 1.740,00
İsma'il γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 1.805,00
Yusuf γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 717,50
Veli αδελφός του Yusuf γιου του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 237,50
Yusuf γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 2.790,00
Osman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 675,00
Yusuf γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 1.720,00
Mustafa γιος του Muslu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 1.485,00
İbrahim γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λουρουκίνα 2.465,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 126 2.901,50 59.455,00
002   γη με βλάστηση 92 2.858,50 58.975,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 42 161,50 4.930,00
004   βαμβάκι 1 11,50 1.150,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 11,50 1.150,00
006   αμπέλι 41 150,00 3.780,00
007   αμπέλι (bağ) 41 150,00 3.780,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 50 2.697,00 54.045,00
009   κήπος (bağçe) 3 20,00 505,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 47 2.677,00 53.540,00
011   άλλη χρήση γης 34 43,00 480,00
012   αλώνι (harman) 34 43,00 480,00
013   αλώνι (harman yeri) 11 15,00 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 147 1.520,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 27 147 1.520,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 30,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 133 1.380,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 11 110,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 55 7.590,00
002   σπίτι (hane) 53 53 5.440,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 150,00
004   δωμάτιο 1 1 150,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 150,00
006   Μύλοι 1 1 2.000,00
007   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
008   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 40 632 6.301,00
002   πρόβατα (agnam) 22 512 4.112,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 75,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
007   αίγες (keçi̇) 5 78 624,00
008   βόδι (öküz) 9 10 1.250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 30 240,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λουρουκίνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5349/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό