Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5350
UUID βάσης δεδομένων: f931c192-26a4-4513-a126-bc7edce14bb6
Όνομα: Ποταμιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bodamiya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Potamia
Ποταμιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Potamia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.276,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.985,0 1.360,0 3.050,0 6.881,0
63,9% 4,3% 9,8% 22,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ποταμιά (Αυτή η εγγραφή) 22.171 70,89%
Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği 9.105 29,11%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
1.346,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.771,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.778,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
52,00
2.689,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.104,00
58.633,43
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
19.985,00
1.041.522,50
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
868,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.595,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
87,00
8.499,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.554,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.360,00
152.586,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.050,00
324.435,00
0,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.069,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
328,00
19.093,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.881,00
314.868,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
31.276,00
1.833.411,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 30,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 385,00
Muslu γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 850,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 985,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 262,00
Αδελφή του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 100,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 570,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 80,00
Αδελφή του Hüseyin γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 180,00
'Ali γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ποταμιά 520,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 52 1.104,00 19.985,00
002   γη με βλάστηση 36 1.090,00 15.345,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 1 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 80,00 2.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 35 1.010,00 13.345,00
007   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 24,00 240,00
008   κήπος (bağçe) 10 51,00 2.550,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 25,00 1.250,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 19 783,00 7.830,00
011   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
012   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
013   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
014   άλλη χρήση γης 16 14,00 4.640,00
015   αλώνι (harman) 14 14,00 140,00
016   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 20,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 4.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 87 1.360,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 11 82 1.310,00
005   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 25 500,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 57 810,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 25 3.050,00
002   σπίτι (hane) 25 25 3.050,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 312 2.881,00
002   πρόβατα (agnam) 6 168 1.344,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 50,00
006   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
007   βόδι (öküz) 3 3 375,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 109 872,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 24 192,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 85 680,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ποταμιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5350/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό