Όνομα: Ποταμιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bodamiya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Potamia
Ποταμιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Potamia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.691,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
13.795,0 1.160,0 850,0 2.886,0
73,8% 6,2% 4,5% 15,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ποταμιά (Αυτή η εγγραφή) 9.586 51,29%
Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği 9.105 48,71%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
1.346,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
22,00
4,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.771,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
71,00
2,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
52,00
2.689,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
682,00
35.779,66
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.795,00
666.219,50
2,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
868,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.595,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
73,00
5.990,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
97,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.160,00
104.046,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
850,00
152.835,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.069,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
221,00
14.647,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.886,00
174.691,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
18.691,00
1.080.676,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Musa
Ποταμιά 30,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Musa
Ποταμιά 385,00
Muslu γιος του İbrahim
Ποταμιά 850,00
Hasan γιος του Mehmed
Ποταμιά 985,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
Ποταμιά 262,00
Αδελφή του Hasan γιου του Mehmed
Ποταμιά 100,00
Hüseyin γιος του Ali
Ποταμιά 570,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Ali
Ποταμιά 80,00
Αδελφή του Hüseyin γιου του Ali
Ποταμιά 180,00
'Ali γιος του İbrahim
Ποταμιά 520,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 52 700,00 15.705,00
002   γη με βλάστηση 36 698,00 11.185,00
003   1 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 1 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 80,00 2.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 35 618,00 9.185,00
007   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 24,00 240,00
008   κήπος (bağçe) 10 45,00 2.250,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 25,00 1.250,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 19 397,00 3.970,00
011   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
012   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
013   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
014   16 2,00 4.520,00
015   αλώνι (harman) 14 2,00 20,00
016   αλώνι (harman yeri) 2 1,00 10,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 4.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 12 73 1.160,00
002   Σύνολο μουριών 1 5 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 50,00
004   ελιές 11 68 1.110,00
005   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 25 500,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 43 610,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 25 2 850,00
002   σπίτι (hane) 25 2 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 29 253 3.126,00
002   πρόβατα (agnam) 6 108 864,00
003   αγελάδα (inek) 2 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 25,00
006   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
007   βόδι (öküz) 17 5 1.125,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 4 1.000,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 109 872,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 24 192,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 85 680,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ποταμιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5350/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό