Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5352
UUID βάσης δεδομένων: 8e540ae8-f412-403e-8115-8941047fdd43
Όνομα: Τραχώνι (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tırahon
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trachoni (Lefkosias)
Τραχώνι (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trakhoni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.355,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.177,5 3.140,0 2.980,0 3.058,0
68,7% 10,7% 10,2% 10,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.346,00
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
32,00
1.771,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
32,00
1.778,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
36,00
2.689,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
740,00
58.633,43
1,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
20.177,50
1.041.522,50
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
22,00
868,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.595,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
157,00
8.499,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.554,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.140,00
152.586,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.980,00
324.435,00
0,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8,00
1.069,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
109,00
19.093,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.058,00
314.868,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
29.355,50
1.833.411,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsma'il γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 1.190,00
Θεία (αδελφή μητέρας) του İsma'il γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 480,00
Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 80,00
Elhac İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 2.745,00
Halil γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 600,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 1.070,00
Αδελφή του Mehmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 77,50
Osman γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 790,00
Πεθερά του Osman γιου του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λευκωσίας) 350,00
Αντωνής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχώνι (Λευκωσίας) 876,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 740,00 20.177,50
002   γη με βλάστηση 26 737,00 10.532,50
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 737,00 10.532,50
004   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 2,00 50,00
005   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 50,00 1.250,00
006   κήπος (bağçe) 5 22,50 562,50
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 6 54,50 1.360,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 13 608,00 7.310,00
009   άλλη χρήση γης 10 3,00 9.645,00
010   αλώνι (harman) 3 3,00 45,00
011   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 1 0,00 900,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 0,00 8.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 22 157 3.140,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 157 3.140,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 20 152 3.040,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 5 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 2.980,00
002   σπίτι (hane) 29 29 2.980,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 106 2.308,00
002   πρόβατα (agnam) 1 4 32,00
003   καμήλα (deve) 1 5 1.500,00
004   αίγες (keçi̇) 1 7 56,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 90 720,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 3:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τραχώνι (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5352/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό