Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5354
UUID βάσης δεδομένων: 0decfcc5-8665-4944-bec9-53e05fbac4be
Όνομα: Kato Khrysida
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Hürsiya
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Κυθρέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Khrysida
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 39.082,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
27.900,0 4.700,0 2.880,0 3.602,0
71,4% 12,0% 7,4% 9,2%
Γενικά στατιστικά
Κυθρέα:
13,00
225,00
5,8%
Κυθρέα:
0,00
1,00
0,0%
Κυθρέα:
18,00
357,00
5,0%
Κυθρέα:
18,00
358,00
5,0%
Κυθρέα:
44,00
404,00
10,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κυθρέα:
524,75
1.801,42
29,1%
Γαίες (αξία)
Κυθρέα:
27.900,00
138.894,00
20,1%
Κυθρέα:
15,00
219,00
6,8%
Κυθρέα:
17,00
308,00
5,5%
Κυθρέα:
235,00
2.711,00
8,7%
Κυθρέα:
17,00
312,00
5,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
4.700,00
51.805,00
9,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
2.880,00
89.475,00
3,2%
Κυθρέα:
16,00
41,00
39,0%
Ζώα (αριθμός)
Κυθρέα:
157,00
685,00
22,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
3.602,00
10.493,00
34,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κυθρέα:
39.082,00
290.667,00
13,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Χριστόδουλος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 840,00
Γυναίκα του παπά Χριστόδουλου γιου του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 5.400,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 4.685,00
Κυριακός γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 1.815,00
Γιωρκής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 305,00
Πετρής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 1.588,00
Ηλίας γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 380,00
Μητέρα του Ηλία γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 150,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 4.045,00
Παυλής γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Khrysida 840,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 44 524,75 27.900,00
002   γη με βλάστηση 26 517,75 11.300,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 517,75 11.300,00
004   κήπος (bağçe) 13 95,75 4.800,00
005   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 17,00 425,00
006   αγροτεμάχιο (tarla) 11 405,00 6.075,00
007   άλλη χρήση γης 18 7,00 16.600,00
008   αλώνι (harman) 7 7,00 100,00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 11 0,00 16.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 235 4.700,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 235 4.700,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 235 4.700,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 2.880,00
002   σπίτι (hane) 17 17 2.880,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 180,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 148 1.352,00
002   πρόβατα (agnam) 5 144 1.152,00
003   αγελάδα (inek) 3 4 200,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 50,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:23 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kato Khrysida. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5354/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό