Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5355
UUID βάσης δεδομένων: f085e21a-245e-4ac5-9233-b6d225850932
Όνομα: Agios Andronikos
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Androniko
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Κυθρέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agios Andronikos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 88.077,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
40.247,5 24.835,0 22.020,0 975,0
45,7% 28,2% 25,0% 1,1%
Γενικά στατιστικά
Κυθρέα:
80,00
225,00
35,6%
Κυθρέα:
0,00
1,00
0,0%
Κυθρέα:
136,00
357,00
38,1%
Κυθρέα:
136,00
358,00
38,0%
Κυθρέα:
168,00
404,00
41,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κυθρέα:
422,39
1.801,42
23,4%
Γαίες (αξία)
Κυθρέα:
40.247,50
138.894,00
29,0%
Κυθρέα:
90,00
219,00
41,1%
Κυθρέα:
105,00
308,00
34,1%
Κυθρέα:
1.325,00
2.711,00
48,9%
Κυθρέα:
105,00
312,00
33,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
24.835,00
51.805,00
47,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
22.020,00
89.475,00
24,6%
Κυθρέα:
5,00
41,00
12,2%
Ζώα (αριθμός)
Κυθρέα:
29,00
685,00
4,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
975,00
10.493,00
9,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κυθρέα:
88.077,50
290.667,00
30,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντώνης γιος του παπά Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 2.675,00
Γυναίκα του Αντώνη γιου του παπά Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 300,00
Χατζή Γιασουμής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 320,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του παπά Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 1.250,00
Μητέρα του παπά Χριστόδουλου γιου του παπά Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 750,00
Αδελφή του παπά Χριστόδουλου γιου του παπά Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 502,50
Χατζή Γιωρκής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 1.600,00
Γυναίκα του Χατζή Γιωρκή γιου του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 100,00
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 250,00
Γυναίκα του Κυριάκου γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Andronikos 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 168 422,39 40.247,50
002   γη με βλάστηση 122 421,39 19.682,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 4,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 4,00 400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 4,00 400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 40,00 400,00
007   δημητριακά 1 40,00 400,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 400,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 119 377,39 18.882,50
010   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 2 6,00 150,00
011   κήπος (bağçe) 86 148,64 14.622,50
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 9,00 180,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 30 213,75 3.930,00
014   άλλη χρήση γης 46 1,00 20.565,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 15,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 15,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 45 0,00 20.550,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 90 1.325 24.835,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 90 1.325 24.835,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 54 1.080,00
004   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 15 75,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 74 1.021 18.980,00
006   ελιά (zeytun 2) 13 235 4.700,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 105 105 22.020,00
002   σπίτι (hane) 102 102 21.220,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 150,00
004   τμήμα κτηρίου 2 2 100,00
005   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 2 2 100,00
006   Μύλοι 1 1 700,00
007   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 26 225,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 11:23 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agios Andronikos. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5355/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό