Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5356
UUID βάσης δεδομένων: c67fcec3-1580-490a-9ddc-c4964f4d9af0
Όνομα: Khardhakiotissa
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hardacodisa
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Κυθρέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khardhakiotissa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 108.731,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
46.731,5 13.840,0 44.550,0 3.610,0
43,0% 12,7% 41,0% 3,3%
Γενικά στατιστικά
Κυθρέα:
66,00
225,00
29,3%
Κυθρέα:
1,00
1,00
100,0%
Κυθρέα:
106,00
357,00
29,7%
Κυθρέα:
106,00
358,00
29,6%
Κυθρέα:
93,00
404,00
23,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κυθρέα:
597,03
1.801,42
33,1%
Γαίες (αξία)
Κυθρέα:
46.731,50
138.894,00
33,6%
Κυθρέα:
57,00
219,00
26,0%
Κυθρέα:
101,00
308,00
32,8%
Κυθρέα:
692,00
2.711,00
25,5%
Κυθρέα:
103,00
312,00
33,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
13.840,00
51.805,00
26,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
44.550,00
89.475,00
49,8%
Κυθρέα:
6,00
41,00
14,6%
Ζώα (αριθμός)
Κυθρέα:
360,00
685,00
52,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
3.610,00
10.493,00
34,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κυθρέα:
108.731,50
290.667,00
37,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του εκλιπόντος Χατζή Ιμπραχίμ αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Khardhakiotissa 73.570,00
Γυναίκα του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Khardhakiotissa 1.250,00
Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Khardhakiotissa 0,00
Γυναίκα του Hasan Tahsin Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Khardhakiotissa 3.000,00
Hasan Tahsin Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Khardhakiotissa 0,00
Μιχαήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khardhakiotissa 290,00
Μητέρα του Μιχαήλ γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khardhakiotissa 150,00
Γιακουμής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khardhakiotissa 300,00
Μητέρα του Γιακουμή γιου του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khardhakiotissa 150,00
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khardhakiotissa 1.150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 93 597,03 46.731,50
002   γη με βλάστηση 89 142,03 8.891,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 30,00 1.680,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 30,00 1.680,00
005   πλούσιος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 8,00 800,00
006   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο κήπου με μουριές (dut bağçesinden bozma tarla) 1 22,00 880,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 2,00 100,00
008   αμπέλι 1 2,00 100,00
009   αμπέλι (bağ) 1 2,00 100,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 86 110,03 7.111,50
011   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 0,88 87,00
012   κήπος (bağçe) 73 63,90 6.361,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 11 45,25 663,50
014   άλλη χρήση γης 2 0,00 32.800,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 32.800,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 455,00 5.040,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 455,00 5.040,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 500,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 500,00
020   ιδιωτικό και άγονο χωράφι (has ve kıraç tarla) 1 454,00 4.540,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 57 692 13.840,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 57 692 13.840,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 4 18 360,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 46 652 13.040,00
005   ελιά (zeytun 2) 7 22 440,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 101 103 44.550,00
002   σπίτι (hane) 84 84 31.525,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 300,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 25,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 25,00
006   διώροφο κονάκι που μοιάζει με παλάτι (fevkani ve tahtani saray tabir olunur konak) 1 1 15.000,00
007   μεγαλούτσικο σπίτι (büyücek hane) 1 1 800,00
008   κονάκι (konak) 1 1 100,00
009   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 5 6 2.100,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 200,00
011   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 200,00
012   βοηθητικές κατασκευές 1 1 25,00
013   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 25,00
014   Μύλοι 10 10 10.700,00
015   Νερόμυλοι 3 3 7.500,00
016   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 2.500,00
017   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 2 2 5.000,00
018   μύλος (deği̇rmen) 7 7 3.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 355 2.360,00
002   αίγες (keçi̇) 4 105 760,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 250 1.600,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 250 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Khardhakiotissa. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5356/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό