Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5358
UUID βάσης δεδομένων: 967d4974-1a03-4fb4-b2a4-287b1af11b4c
Όνομα: Sirkanya
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sirkanya
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Κυθρέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sirkanya
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.070,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.465,0 1.880,0 12.725,0 1.000,0
25,9% 8,9% 60,4% 4,7%
Γενικά στατιστικά
Κυθρέα:
27,00
225,00
12,0%
Κυθρέα:
0,00
1,00
0,0%
Κυθρέα:
43,00
357,00
12,0%
Κυθρέα:
44,00
358,00
12,3%
Κυθρέα:
35,00
404,00
8,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κυθρέα:
55,75
1.801,42
3,1%
Γαίες (αξία)
Κυθρέα:
5.465,00
138.894,00
3,9%
Κυθρέα:
24,00
219,00
11,0%
Κυθρέα:
40,00
308,00
13,0%
Κυθρέα:
94,00
2.711,00
3,5%
Κυθρέα:
42,00
312,00
13,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
1.880,00
51.805,00
3,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
12.725,00
89.475,00
14,2%
Κυθρέα:
8,00
41,00
19,5%
Ζώα (αριθμός)
Κυθρέα:
125,00
685,00
18,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κυθρέα:
1.000,00
10.493,00
9,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κυθρέα:
21.070,00
290.667,00
7,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 6.700,00
Σάββας γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 555,00
Παπάς Λουκάς γιος του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 345,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 1.245,00
Αδελφή του Χριστόδουλου γιου του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 150,00
Χριστόδουλος γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 0,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 980,00
Κωνσταντής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 660,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 425,00
Γυναίκα του Χατζή Γιωρκή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sirkanya 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 55,75 5.465,00
002   γη με βλάστηση 35 55,75 5.465,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 2,00 175,00
004   αμπέλι 2 2,00 175,00
005   αμπέλι (bağ) 2 2,00 175,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 33 53,75 5.290,00
007   κήπος (bağçe) 32 52,75 5.275,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,00 15,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 24 94 1.880,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 94 1.880,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 4 13 260,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 18 68 1.360,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 13 260,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 42 12.725,00
002   σπίτι (hane) 31 31 4.100,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 50,00
005   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 50,00
006   Μύλοι 8 10 8.575,00
007   μύλος (deği̇rmen) 8 10 8.575,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 125 1.000,00
002   πρόβατα (agnam) 2 20 160,00
003   αίγες (keçi̇) 6 105 840,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 11:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Sirkanya. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5358/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό