Όνομα: Παλαίκυθρο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palekitre
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palaikythro
Παλαίκυθρο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palaekythro
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 51.827,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
31.906,0 60,0 6.830,0 13.031,0
61,6% 0,1% 13,2% 25,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Παλαίκυθρο (Αυτή η εγγραφή) 9.592 18,51%
Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 13.950 26,92%
Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği 5.870 11,33%
Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği 12.450 24,02%
Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği 8.920 17,21%
Lefkoşa skinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa skinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği 1.045 2,02%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
1.346,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
42,00
1.771,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
71,00
8,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
50,00
2.689,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.689,00
35.779,66
7,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
31.906,00
666.219,50
4,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,00
868,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37,00
1.595,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
5.990,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
97,00
6,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
60,00
104.046,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.830,00
152.835,00
4,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
30,00
1.069,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.076,00
14.647,00
7,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.031,00
174.691,00
7,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
51.827,00
1.080.676,50
4,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Cafer
Παλαίκυθρο 670,00
Veliyüddin γιος του Osman
Παλαίκυθρο 100,00
Halil γιος του Ahmed
Παλαίκυθρο 1.540,00
Mehmed Ali γιος του Hüseyin
Παλαίκυθρο 455,00
Mehmed γιος του Ali
Παλαίκυθρο 1.056,00
Osman γιος του Mustafa
Παλαίκυθρο 160,00
Ahmed γιος του Ali
Παλαίκυθρο 1.430,00
Süleyman γιος του Cafer
Παλαίκυθρο 550,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Cafer
Παλαίκυθρο 100,00
Ιμάμης İbrahim γιος του Abdullah
Παλαίκυθρο 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 50 2.704,00 33.506,00
002   γη με βλάστηση 39 2.702,00 13.486,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 2.702,00 13.486,00
004   κήπος (bağçe) 3 9,00 325,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 30 2.555,00 11.841,00
006   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
007   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 5 78,00 420,00
008   άλλη χρήση γης 11 2,00 20.020,00
009   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
010   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
011   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 3 0,00 8.280,00
012   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 2 0,00 3.800,00
013   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 4.100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 6 80,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 6 80,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 3 60,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 3 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 7 6.930,00
002   σπίτι (hane) 37 7 6.930,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 2.900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 30 1.131 13.471,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   καμήλα (deve) 1 4 1.200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
005   βόδι (öküz) 12 15 3.375,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 11 12 3.000,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 14 1.067 8.536,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 12 942 7.536,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 125 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλαίκυθρο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5359/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό