Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5359
UUID βάσης δεδομένων: 448e7d22-5160-42c6-94a9-90e81e285549
Όνομα: Παλαίκυθρο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palekitre
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palaikythro
Παλαίκυθρο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palaekythro
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 62.267,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
34.666,0 180,0 11.760,0 15.661,0
55,7% 0,3% 18,9% 25,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Παλαίκυθρο (Αυτή η εγγραφή) 18.632 29,92%
Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 15.350 24,65%
Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği 5.870 9,43%
Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği 12.450 19,99%
Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği 8.920 14,33%
Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği 1.045 1,68%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
1.346,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
42,00
1.771,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
42,00
1.778,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
50,00
2.689,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.939,00
58.633,43
5,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
34.666,00
1.041.522,50
3,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,00
868,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37,00
1.595,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
8.499,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37,00
1.554,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
180,00
152.586,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
11.760,00
324.435,00
3,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
30,00
1.069,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.193,00
19.093,00
6,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
15.661,00
314.868,00
5,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
62.267,00
1.833.411,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Cafer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 670,00
Veliyüddin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 100,00
Halil γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 1.540,00
Mehmed Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 455,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 1.056,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 160,00
Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 1.430,00
Süleyman γιος του Cafer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 550,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Cafer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 100,00
Ιμάμης İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλαίκυθρο 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 50 2.939,00 34.666,00
002   γη με βλάστηση 39 2.937,00 14.646,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 2.937,00 14.646,00
004   κήπος (bağçe) 3 9,00 325,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 30 2.790,00 13.001,00
006   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
007   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 5 78,00 420,00
008   άλλη χρήση γης 11 2,00 20.020,00
009   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
010   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
011   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 3 0,00 8.280,00
012   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 2 0,00 3.800,00
013   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 4.100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 10 180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 10 180,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 7 140,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 3 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 37 11.760,00
002   σπίτι (hane) 37 37 11.760,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 2.900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 1.174 10.911,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   καμήλα (deve) 1 4 1.200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
005   βόδι (öküz) 1 3 375,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 14 1.122 8.976,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 12 997 7.976,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 125 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλαίκυθρο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5359/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό