Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5360
UUID βάσης δεδομένων: e3f725ab-08dc-4089-b92f-0cfc3e12877d
Όνομα: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.350,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.800,0 0,0 2.500,0 4.050,0
57,3% 0,0% 16,3% 26,4%
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
2,00
42,00
4,8%
Παλαίκυθρο:
2,00
42,00
4,8%
Παλαίκυθρο:
6,00
50,00
12,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Παλαίκυθρο:
980,00
2.939,00
33,3%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
8.800,00
34.666,00
25,4%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
10,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
2.500,00
11.760,00
21,3%
Παλαίκυθρο:
2,00
30,00
6,7%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
355,00
1.193,00
29,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
4.050,00
15.661,00
25,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
15.350,00
62.267,00
24,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Tahir Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 15.150,00
Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 3.500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 980,00 8.800,00
002   γη με βλάστηση 4 980,00 3.900,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 980,00 3.900,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 920,00 3.000,00
005   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
006   άλλη χρήση γης 2 0,00 4.900,00
007   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 2.500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.500,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 350 2.800,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 350 2.800,00
003   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 350 2.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:21 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5360/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό