Όνομα: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15,350.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8,800.0 0.0 2,500.0 4,050.0
57.3% 0.0% 16.3% 26.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1.00
33.00
3.0%
Παλαίκυθρο:
0.00
0.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
2.00
42.00
4.8%
Παλαίκυθρο:
2.00
42.00
4.8%
Παλαίκυθρο:
6.00
50.00
12.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Παλαίκυθρο:
980.00
2,939.00
33.3%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
8,800.00
34,666.00
25.4%
Παλαίκυθρο:
0.00
7.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Παλαίκυθρο:
0.00
10.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0.00
180.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
2,500.00
11,760.00
21.3%
Παλαίκυθρο:
2.00
30.00
6.7%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
355.00
1,193.00
29.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
4,050.00
15,661.00
25.9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
15,350.00
62,267.00
24.7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Tahir Ağa
Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 15,150.00
Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa
Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği 3,500.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 980.00 8,800.00
002   γη με βλάστηση 4 980.00 3,900.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 980.00 3,900.00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 920.00 3,000.00
005   αφροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60.00 900.00
006   2 0.00 4,900.00
007   πηγή τρχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0.00 1,400.00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0.00 3,500.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 2,500.00
002   σπίτι (hane) 1 1 2,500.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2,500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 355 4,050.00
002   βόδι (öküz) 1 5 1,250.00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 5 1,250.00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 350 2,800.00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 350 2,800.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:21 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5360/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό