Όνομα: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.870,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.590,0 0,0 400,0 880,0
78,2% 0,0% 6,8% 15,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
6,00
16,7%
Παλαίκυθρο:
5,00
50,00
10,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Παλαίκυθρο:
390,00
2.689,00
14,5%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
4.590,00
31.906,00
14,4%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
3,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
6,00
16,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
60,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
400,00
6.830,00
5,9%
Παλαίκυθρο:
1,00
30,00
3,3%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
110,00
1.076,00
10,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
880,00
13.031,00
6,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
5.870,00
51.827,00
11,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsma'il Ağa
Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği 5.870,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 390,00 4.590,00
002   γη με βλάστηση 3 390,00 1.390,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 390,00 1.390,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 390,00 1.390,00
005   2 0,00 3.200,00
006   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 1.800,00
007   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 110 880,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 110 880,00
003   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 110 880,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 3:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5361/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό