Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5361
UUID βάσης δεδομένων: 9b1d122a-45d4-44ca-8350-1f65b962b933
Όνομα: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.870,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.590,0 0,0 400,0 880,0
78,2% 0,0% 6,8% 15,0%
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
5,00
50,00
10,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Παλαίκυθρο:
390,00
2.939,00
13,3%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
4.590,00
34.666,00
13,2%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
10,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
400,00
11.760,00
3,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
30,00
3,3%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
110,00
1.193,00
9,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
880,00
15.661,00
5,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
5.870,00
62.267,00
9,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsma'il Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği 5.870,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 390,00 4.590,00
002   γη με βλάστηση 3 390,00 1.390,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 390,00 1.390,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 390,00 1.390,00
005   άλλη χρήση γης 2 0,00 3.200,00
006   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 1.800,00
007   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 110 880,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 110 880,00
003   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 110 880,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 3:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5361/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό