Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5362
UUID βάσης δεδομένων: 168c8245-4322-44a6-b328-b17dabb2691e
Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.450,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.850,0 0,0 400,0 4.200,0
63,1% 0,0% 3,2% 33,7%
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
6,00
50,00
12,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Παλαίκυθρο:
581,00
2.939,00
19,8%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
7.850,00
34.666,00
22,6%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
10,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
400,00
11.760,00
3,4%
Παλαίκυθρο:
2,00
30,00
6,7%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
404,00
1.193,00
33,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
4.200,00
15.661,00
26,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
12.450,00
62.267,00
20,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği 12.450,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 581,00 7.850,00
002   γη με βλάστηση 3 580,00 2.550,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 580,00 2.550,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 580,00 2.550,00
005   άλλη χρήση γης 3 1,00 5.300,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
007   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
008   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 2.880,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 400 3.200,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 400 3.200,00
003   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 400 3.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5362/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό