Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12,450.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7,850.0 0.0 400.0 4,200.0
63.1% 0.0% 3.2% 33.7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1.00
33.00
3.0%
Παλαίκυθρο:
0.00
0.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
42.00
2.4%
Παλαίκυθρο:
1.00
42.00
2.4%
Παλαίκυθρο:
6.00
50.00
12.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Παλαίκυθρο:
581.00
2,939.00
19.8%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
7,850.00
34,666.00
22.6%
Παλαίκυθρο:
0.00
7.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Παλαίκυθρο:
0.00
10.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0.00
180.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
400.00
11,760.00
3.4%
Παλαίκυθρο:
2.00
30.00
6.7%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
404.00
1,193.00
33.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
4,200.00
15,661.00
26.8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
12,450.00
62,267.00
20.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Ağa
Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği 12,450.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 581.00 7,850.00
002   γη με βλάστηση 3 580.00 2,550.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 580.00 2,550.00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 580.00 2,550.00
005   3 1.00 5,300.00
006   αλώνι (harman) 1 1.00 20.00
007   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0.00 2,400.00
008   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0.00 2,880.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 400.00
002   σπίτι (hane) 1 1 400.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 404 4,200.00
002   βόδι (öküz) 1 4 1,000.00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 4 1,000.00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 400 3,200.00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 400 3,200.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5362/ στις 01/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό