Όνομα: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8,920.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8,420.0 0.0 500.0 0.0
94.4% 0.0% 5.6% 0.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1.00
33.00
3.0%
Παλαίκυθρο:
0.00
0.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
42.00
2.4%
Παλαίκυθρο:
1.00
42.00
2.4%
Παλαίκυθρο:
6.00
50.00
12.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Παλαίκυθρο:
451.00
2,939.00
15.3%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
8,420.00
34,666.00
24.3%
Παλαίκυθρο:
0.00
7.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Παλαίκυθρο:
0.00
10.00
0.0%
Παλαίκυθρο:
1.00
37.00
2.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0.00
180.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
500.00
11,760.00
4.3%
Παλαίκυθρο:
0.00
30.00
0.0%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
0.00
1,193.00
0.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0.00
15,661.00
0.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
8,920.00
62,267.00
14.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Derviş
Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği 8,920.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 451.00 8,420.00
002   γη με βλάστηση 3 450.00 2,400.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 450.00 2,400.00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 450.00 2,400.00
005   3 1.00 6,020.00
006   αλώνι (harman) 1 1.00 20.00
007   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0.00 3,600.00
008   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 1 0.00 2,400.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 500.00
002   σπίτι (hane) 1 1 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5363/ στις 01/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό