Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5363
UUID βάσης δεδομένων: 6cb00c6f-efd3-40e5-882e-00fdbfd6e493
Όνομα: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.920,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.420,0 0,0 500,0 0,0
94,4% 0,0% 5,6% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
6,00
50,00
12,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Παλαίκυθρο:
451,00
2.939,00
15,3%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
8.420,00
34.666,00
24,3%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
10,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
500,00
11.760,00
4,3%
Παλαίκυθρο:
0,00
30,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
0,00
1.193,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
15.661,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
8.920,00
62.267,00
14,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği 8.920,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 451,00 8.420,00
002   γη με βλάστηση 3 450,00 2.400,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 450,00 2.400,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 450,00 2.400,00
005   άλλη χρήση γης 3 1,00 6.020,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
007   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.600,00
008   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5363/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό