Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5364
UUID βάσης δεδομένων: 247282f4-e4fc-4f08-b340-e001dbf01809
Όνομα: Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Παλαίκυθρο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.045,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
895,0 0,0 150,0 0,0
85,6% 0,0% 14,4% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Παλαίκυθρο:
1,00
33,00
3,0%
Παλαίκυθρο:
0,00
0,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
1,00
42,00
2,4%
Παλαίκυθρο:
4,00
50,00
8,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Παλαίκυθρο:
63,00
2.939,00
2,1%
Γαίες (αξία)
Παλαίκυθρο:
895,00
34.666,00
2,6%
Παλαίκυθρο:
0,00
7,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Παλαίκυθρο:
0,00
10,00
0,0%
Παλαίκυθρο:
1,00
37,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
150,00
11.760,00
1,3%
Παλαίκυθρο:
0,00
30,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Παλαίκυθρο:
0,00
1.193,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
0,00
15.661,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Παλαίκυθρο:
1.045,00
62.267,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Hacı İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği 1.045,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 63,00 895,00
002   γη με βλάστηση 3 63,00 295,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 63,00 295,00
004   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 3 63,00 295,00
005   άλλη χρήση γης 1 0,00 600,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 150,00
002   σπίτι (hane) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 12:36 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5364/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό