Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5365
UUID βάσης δεδομένων: 2a1b4651-c414-4618-8d78-abdf97f5f547
Όνομα: Τύμβου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimbu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tymvou
Τύμβου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tymbou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 65.269,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
35.480,0 865,0 16.265,0 12.659,0
54,4% 1,3% 24,9% 19,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Τύμβου (Αυτή η εγγραφή) 31.909 48,89%
Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct) Kıbrıs muhassılı esbak müteveffa Raşid Efendi kerimesi uhdesinde çiftlik (correct) 33.360 51,11%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
32,00
1.346,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
1.771,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
1.778,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
52,00
2.689,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.392,00
58.633,43
2,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
35.480,00
1.041.522,50
3,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
868,00
1,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
36,00
1.595,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
47,00
8.499,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
36,00
1.554,00
2,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
865,00
152.586,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
16.265,00
324.435,00
5,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
42,00
1.069,00
3,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
849,00
19.093,00
4,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.659,00
314.868,00
4,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
65.269,00
1.833.411,50
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Said
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 325,00
İbrahim γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 475,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 550,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 100,00
Selim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 600,00
Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct) 33.360,00
Raşid Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τύμβου 0,00
Αντωνής γιος του Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τύμβου 520,00
Αντωνής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τύμβου 350,00
Αναστάσης γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τύμβου 375,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 52 1.392,00 35.480,00
002   γη με βλάστηση 39 1.023,00 20.880,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 176,00 8.000,00
004   βαμβάκι 2 156,00 7.800,00
005   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 1 6,00 300,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 150,00 7.500,00
007   δημητριακά 1 20,00 200,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 20,00 200,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 36 847,00 12.880,00
010   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 2 13,00 325,00
011   κήπος (bağçe) 8 40,00 3.925,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 5,00 50,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 25 789,00 8.580,00
014   άλλη χρήση γης 11 9,00 9.500,00
015   αλώνι (harman) 9 9,00 100,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 15,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 9.400,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 360,00 5.100,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 360,00 5.100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 47 865,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 10 42 840,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 36 720,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 6 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 36 16.265,00
002   σπίτι (hane) 34 34 13.240,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 25,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 25,00
005   Μύλοι 1 1 3.000,00
006   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
007   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 833 8.659,00
002   πρόβατα (agnam) 17 420 3.360,00
003   πρόβατα (koyun) 1 50 400,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 75,00
005   μουλάρι (katir) 5 5 1.500,00
006   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
007   αίγες (keçi̇) 1 3 24,00
008   βόδι (öküz) 4 4 500,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 400 3.200,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 400 3.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 6, 2019, 11:47 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τύμβου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5365/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό