Όνομα: Πέτρα του ∆ιγενή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yenice
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petra tou Digeni
Πέτρα του ∆ιγενή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petra tou Dhiyeni Yenije Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.310,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
560,0 20,0 1.700,0 1.030,0
16,9% 0,6% 51,4% 31,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
1.346,00
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
1.771,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
71,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
2.689,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
106,00
35.779,66
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
560,00
666.219,50
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
868,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8,00
1.595,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
5.990,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
97,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
104.046,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.700,00
152.835,00
1,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.069,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
14.647,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.030,00
174.691,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.310,00
1.080.676,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του 'Ömer
Πέτρα του ∆ιγενή 720,00
Hasan γιος του İbrahim
Πέτρα του ∆ιγενή 425,00
Mehmed γιος του İbrahim
Πέτρα του ∆ιγενή 525,00
Ahmed γιος του Mustafa
Πέτρα του ∆ιγενή 990,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Mustafa
Πέτρα του ∆ιγενή 255,00
Mustafa γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 606,67
Ali γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 276,67
Nuh γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 276,67
Mehmed γιος του 'Ömer
Πέτρα του ∆ιγενή 670,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 12 107,00 560,00
002   γη με βλάστηση 6 105,00 525,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 105,00 525,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 6 105,00 525,00
005   6 2,00 35,00
006   αλώνι (harman) 5 1,00 10,00
007   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 1 20,00
002   ελιές 1 1 20,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 1 1.700,00
002   σπίτι (hane) 8 1 1.700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 50 1.110,00
002   πρόβατα (agnam) 5 35 280,00
003   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
004   βόδι (öküz) 6 5 750,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέτρα του ∆ιγενή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5367/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό