Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5367
UUID βάσης δεδομένων: d6fd1a4a-636e-431a-8a32-a8e557beedd7
Όνομα: Πέτρα του ∆ιγενή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yenice
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petra tou Digeni
Πέτρα του ∆ιγενή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petra tou Dhiyeni Yenije Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.845,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
950,0 20,0 2.150,0 1.725,0
19,6% 0,4% 44,4% 35,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
1.346,00
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
1.771,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
1.778,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
2.689,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
181,00
58.633,43
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
950,00
1.041.522,50
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
868,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8,00
1.595,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
8.499,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8,00
1.554,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
152.586,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.150,00
324.435,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.069,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
83,00
19.093,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.725,00
314.868,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.845,00
1.833.411,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 720,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 425,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 525,00
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 990,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 255,00
Mustafa γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 606,67
Ali γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 276,67
Nuh γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 276,67
Mehmed γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέτρα του ∆ιγενή 670,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 181,00 950,00
002   γη με βλάστηση 6 175,00 875,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 175,00 875,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 6 175,00 875,00
005   άλλη χρήση γης 6 6,00 75,00
006   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
007   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 20,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 20,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 2.150,00
002   σπίτι (hane) 8 8 2.150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 82 1.475,00
002   πρόβατα (agnam) 5 65 520,00
003   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
004   βόδι (öküz) 5 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέτρα του ∆ιγενή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5367/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό