Όνομα: Πέτρα του ∆ιγενή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yenice
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petra tou Digeni
Πέτρα του ∆ιγενή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petra tou Dhiyeni Yenije Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4,845.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
950.0 20.0 2,150.0 1,725.0
19.6% 0.4% 44.4% 35.6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.00
1,346.00
0.4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0.00
22.00
0.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.00
1,771.00
0.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.00
1,778.00
0.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.00
2,689.00
0.4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
181.00
58,633.38
0.3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
950.00
1,041,522.50
0.1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.00
868.00
0.1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8.00
1,595.00
0.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.00
8,499.00
0.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
8.00
1,554.00
0.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
20.00
152,586.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,150.00
324,435.00
0.7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.00
1,069.00
1.1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
83.00
19,093.00
0.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,725.00
314,868.00
0.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,845.00
1,833,411.50
0.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του 'Ömer
Πέτρα του ∆ιγενή 720.00
Hasan γιος του İbrahim
Πέτρα του ∆ιγενή 425.00
Mehmed γιος του İbrahim
Πέτρα του ∆ιγενή 525.00
Ahmed γιος του Mustafa
Πέτρα του ∆ιγενή 990.00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Mustafa
Πέτρα του ∆ιγενή 255.00
Mustafa γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 606.67
Ali γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 276.67
Nuh γιος του Musa
Πέτρα του ∆ιγενή 276.67
Mehmed γιος του 'Ömer
Πέτρα του ∆ιγενή 670.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 12 181.00 950.00
002   γη με βλάστηση 6 175.00 875.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 175.00 875.00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 6 175.00 875.00
005   6 6.00 75.00
006   αλώνι (harman) 5 5.00 50.00
007   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1.00 25.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 1 20.00
002   ελιές 1 1 20.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 20.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 8 2,150.00
002   σπίτι (hane) 8 8 2,150.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 83 1,725.00
002   πρόβατα (agnam) 5 65 520.00
003   αίγες (keçi̇) 1 10 80.00
004   βόδι (öküz) 6 8 1,125.00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέτρα του ∆ιγενή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5367/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό