Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5368
UUID βάσης δεδομένων: 9c061826-b582-4a56-b769-fa78f59fea49
Όνομα: Τσέρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çeri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tseri
Τσέρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xeri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.592,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.370,0 1.410,0 5.650,0 9.162,0
39,0% 5,3% 21,2% 34,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
38,00
1.346,00
2,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
53,00
1.771,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
54,00
1.778,00
3,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
72,00
2.689,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.892,00
58.633,43
3,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.370,00
1.041.522,50
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
868,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41,00
1.595,00
2,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
88,00
8.499,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
41,00
1.554,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.410,00
152.586,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.650,00
324.435,00
1,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
48,00
1.069,00
4,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
510,00
19.093,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
9.162,00
314.868,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
26.592,00
1.833.411,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 1.650,00
Γυναίκα του Κυριάκου γιου του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 380,00
Μιχαήλ γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 395,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 240,00
Χριστοφής γιος του Ζήνωνα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 1.620,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Ζήνωνα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 200,00
Παπάς Στέφανος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 478,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 240,00
Πιερής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 240,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσέρι 145,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 72 1.892,00 10.370,00
002   γη με βλάστηση 46 1.766,00 9.570,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 127,00 1.150,00
004   αμπέλι 5 7,00 250,00
005   αμπέλι (bağ) 5 7,00 250,00
006   δημητριακά 2 120,00 900,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 120,00 900,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 1.639,00 8.420,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 39 1.639,00 8.420,00
010   άλλη χρήση γης 24 25,00 250,00
011   αλώνι (harman) 24 25,00 250,00
012   αλώνι (harman yeri) 8 9,00 90,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 101,00 550,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 101,00 550,00
015   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
016   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 21 88 1.410,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 88 1.410,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 4 50,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 71 1.100,00
005   ελιά (zeytun 2) 4 13 260,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 41 41 5.650,00
002   σπίτι (hane) 41 41 5.650,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 495 5.412,00
002   πρόβατα (agnam) 14 368 2.944,00
003   αίγες (keçi̇) 7 95 808,00
004   βόδι (öküz) 12 12 1.500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 6, 2019, 1:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσέρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5368/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό