Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5371
UUID βάσης δεδομένων: 0ce7fd9c-8e6b-4d5d-9cd7-3f5922a17404
Όνομα: Πυρόγι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piroyi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyrogi
Πυρόγι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyroi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.914,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.689,0 2.980,0 5.010,0 7.235,0
45,5% 10,7% 17,9% 25,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πυρόγι (Αυτή η εγγραφή) 24.444 87,57%
Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği 3.470 12,43%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.346,00
1,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.771,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.778,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
30,00
2.689,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.302,00
58.633,43
2,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.689,00
1.041.522,50
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
4,00
868,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.595,00
1,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
149,00
8.499,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.554,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.980,00
152.586,00
2,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.010,00
324.435,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
1.069,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
559,00
19.093,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.235,00
314.868,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
27.914,00
1.833.411,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Mahmud γιος του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 9.330,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 150,00
Derviş γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 2.880,00
Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 80,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 1.110,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 1.326,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 80,00
İsmail γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 380,00
Γυναίκα του İsmail γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 100,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυρόγι 158,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 30 1.302,00 12.689,00
002   γη με βλάστηση 19 1.293,00 11.888,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 2,00 50,00
004   αμπέλι 1 2,00 50,00
005   αμπέλι (bağ) 1 2,00 50,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 1.291,00 11.838,00
007   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 18,00 900,00
008   κήπος (bağçe) 3 17,00 850,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 14 1.256,00 10.088,00
010   άλλη χρήση γης 11 9,00 801,00
011   αλώνι (harman) 9 9,00 81,00
012   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 11,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 720,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 149 2.980,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 149 2.980,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 4 80,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 145 2.900,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 5.010,00
002   σπίτι (hane) 17 17 5.010,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 550 4.985,00
002   πρόβατα (agnam) 8 415 3.320,00
003   βόδι (öküz) 3 5 625,00
004   άλλο βόδι (diğer öküz) 1 1 125,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 130 1.040,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 30 240,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 9, 2019, 11:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πυρόγι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5371/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό