Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5372
UUID βάσης δεδομένων: f513f5a4-ea52-4c26-aa4d-882f1b0b50dd
Όνομα: Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πυρόγι
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.470,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.940,0 80,0 400,0 1.050,0
55,9% 2,3% 11,5% 30,3%
Γενικά στατιστικά
Πυρόγι:
1,00
17,00
5,9%
Πυρόγι:
0,00
0,00
0,0%
Πυρόγι:
0,00
17,00
0,0%
Πυρόγι:
0,00
17,00
0,0%
Πυρόγι:
3,00
30,00
10,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πυρόγι:
202,00
1.302,00
15,5%
Γαίες (αξία)
Πυρόγι:
1.940,00
12.689,00
15,3%
Πυρόγι:
1,00
4,00
25,0%
Πυρόγι:
1,00
17,00
5,9%
Πυρόγι:
4,00
149,00
2,7%
Πυρόγι:
1,00
17,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πυρόγι:
80,00
2.980,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πυρόγι:
400,00
5.010,00
8,0%
Πυρόγι:
2,00
21,00
9,5%
Ζώα (αριθμός)
Πυρόγι:
101,00
559,00
18,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πυρόγι:
1.050,00
7.235,00
14,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πυρόγι:
3.470,00
27.914,00
12,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 202,00 1.940,00
002   γη με βλάστηση 2 202,00 1.700,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 202,00 1.700,00
004   κήπος (bağçe) 1 2,00 100,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 1 200,00 1.600,00
006   άλλη χρήση γης 1 0,00 240,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 240,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 4 80,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 4 80,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 4 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 100 800,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 19, 2020, 11:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5372/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό