Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5373
UUID βάσης δεδομένων: 17f471db-7a8b-44c3-91b8-a396166d046d
Όνομα: Επιχό (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Abohor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Epicho
Επιχό (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Epikho Abukhor
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 33.536,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.284,0 150,0 12.225,0 7.877,0
39,6% 0,4% 36,5% 23,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
1.346,00
2,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
1.771,00
2,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39,00
1.778,00
2,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
62,00
2.689,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.517,25
58.633,43
2,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.284,00
1.041.522,50
1,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,00
868,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
1.595,00
2,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
8.499,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
1.554,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
150,00
152.586,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
12.225,00
324.435,00
3,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37,00
1.069,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
370,00
19.093,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.877,00
314.868,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
33.536,00
1.833.411,50
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 1.637,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 2.290,00
Γυναίκα του Osman γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 100,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 590,00
Μητέρα του İbrahim γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 100,00
Halil γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 840,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 960,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 120,00
Osman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 715,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επιχό (η) 725,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 1.517,25 13.284,00
002   γη με βλάστηση 36 1.494,75 10.554,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 1,75 60,00
004   δημητριακά 3 1,75 60,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1,75 60,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 33 1.493,00 10.494,00
007   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 32 1.492,00 10.444,00
009   άλλη χρήση γης 25 20,50 2.630,00
010   αλώνι (harman) 19 19,00 190,00
011   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 20,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 15,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 2.400,00
014   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 25,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 2,00 100,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 2,00 100,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 2,00 100,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 2,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 10 150,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 8 140,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 8 140,00
004   χαρουπιές 1 2 10,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 44 12.225,00
002   σπίτι (hane) 42 42 12.150,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 6 850,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 25,00
007   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 355 4.127,00
002   πρόβατα (agnam) 10 202 1.616,00
003   αίγες (keçi̇) 7 142 1.136,00
004   βόδι (öküz) 7 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 10, 2019, 1:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επιχό (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5373/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό