Όνομα: Επιχό (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Abohor
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Epicho
Επιχό (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Epikho Abukhor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 33,536.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
13,284.0 150.0 12,225.0 7,877.0
39.6% 0.4% 36.5% 23.5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
33.00
1,346.00
2.5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0.00
22.00
0.0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39.00
1,771.00
2.2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
39.00
1,778.00
2.2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
62.00
2,689.00
2.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,517.25
58,633.38
2.6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,284.00
1,041,522.50
1.3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.00
868.00
0.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44.00
1,595.00
2.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.00
8,499.00
0.1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44.00
1,554.00
2.8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
150.00
152,586.00
0.1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,225.00
324,435.00
3.8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37.00
1,069.00
3.5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
370.00
19,093.00
1.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7,877.00
314,868.00
2.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,536.00
1,833,411.50
1.8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Halil
Επιχό (η) 1,637.00
Osman γιος του Hasan
Επιχό (η) 2,290.00
Γυναίκα του Osman γιου του Hasan
Επιχό (η) 100.00
İbrahim γιος του Mustafa
Επιχό (η) 590.00
Μητέρα του İbrahim γιου του Mustafa
Επιχό (η) 100.00
Halil γιος του İbrahim
Επιχό (η) 840.00
Hasan γιος του Halil
Επιχό (η) 960.00
Γυναίκα του Hasan γιου του Halil
Επιχό (η) 120.00
Osman γιος του İbrahim
Επιχό (η) 715.00
Mehmed γιος του Osman
Επιχό (η) 725.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 62 1,517.25 13,284.00
002   γη με βλάστηση 36 1,494.75 10,554.00
003   3 1.75 60.00
004   δημητριακά 3 1.75 60.00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1.75 60.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 33 1,493.00 10,494.00
007   κήπος (bağçe) 1 1.00 50.00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 32 1,492.00 10,444.00
009   25 20.50 2,630.00
010   αλώνι (harman) 19 19.00 190.00
011   αλώνι (harman yeri) 2 2.00 20.00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1.00 15.00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0.00 2,400.00
014   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0.50 25.00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 2.00 100.00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 2.00 100.00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 2.00 100.00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 2.00 100.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 10 150.00
002   ελιές 6 8 140.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 8 140.00
004   χαρουπιές 1 2 10.00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 2 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 44 44 12,225.00
002   σπίτι (hane) 42 42 12,150.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 6 850.00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 50.00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 50.00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 25.00
007   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 25.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 37 370 7,877.00
002   πρόβατα (agnam) 10 202 1,616.00
003   αίγες (keçi̇) 7 142 1,136.00
004   βόδι (öküz) 20 26 5,125.00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 15 3,750.00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 10, 2019, 1:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επιχό (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5373/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό