Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5374
UUID βάσης δεδομένων: 75c592f8-a08b-4ee3-815c-2341894cba5d
Όνομα: Γέρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yeri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Geri
Γέρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yeri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.936,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.824,0 1.000,0 4.540,0 10.572,0
55,2% 2,8% 12,6% 29,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Γέρι (Αυτή η εγγραφή) 31.056 86,42%
Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği 4.880 13,58%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
21,00
1.346,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.771,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.778,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
61,00
2.689,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.863,75
58.633,43
4,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
19.824,00
1.041.522,50
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
18,00
868,00
2,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
30,00
1.595,00
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
94,00
8.499,00
1,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
31,00
1.554,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.000,00
152.586,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.540,00
324.435,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
23,00
1.069,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
876,00
19.093,00
4,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.572,00
314.868,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
35.936,00
1.833.411,50
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέρι 2.725,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέρι 100,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του παπά Χατζή Φραντζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 2.520,00
Αντωνής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 300,00
Στεφανής γιος του παπά Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 648,00
Αργύρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 1.390,00
Γυναίκα του Αργύρη γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 330,00
Γιωρκής γιος του παπά Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 850,00
Λάμπρος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 1.140,00
Παναγής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γέρι 1.511,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 61 2.863,75 19.824,00
002   γη με βλάστηση 31 2.446,75 16.179,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 421,00 5.200,00
004   βαμβάκι 1 20,00 1.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 1.000,00
006   δημητριακά 1 400,00 4.000,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 400,00 4.000,00
008   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 200,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 2.025,75 10.979,00
010   κήπος (bağçe) 7 8,75 259,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 18 1.714,00 8.570,00
012   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
013   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 2 3,00 650,00
014   άλλη χρήση γης 26 17,00 1.615,00
015   αλώνι (harman) 17 17,00 170,00
016   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 0,00 645,00
018   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 3 0,00 800,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 400,00 2.030,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 400,00 2.030,00
021   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 30,00
022   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 94 1.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 18 94 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 18 94 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 31 4.540,00
002   σπίτι (hane) 29 30 4.510,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 4 350,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 250,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 863 7.372,00
002   πρόβατα (agnam) 5 620 4.960,00
003   αίγες (keçi̇) 2 9 72,00
004   βόδι (öküz) 2 4 500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 230 1.840,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 2 230 1.840,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γέρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5374/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό