Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5375
UUID βάσης δεδομένων: 63cb72e7-eea6-43a9-ba25-3d3852169191
Όνομα: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Γέρι
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.880,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.510,0 50,0 780,0 1.540,0
51,4% 1,0% 16,0% 31,6%
Γενικά στατιστικά
Γέρι:
1,00
21,00
4,8%
Γέρι:
0,00
0,00
0,0%
Γέρι:
1,00
25,00
4,0%
Γέρι:
1,00
25,00
4,0%
Γέρι:
4,00
61,00
6,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Γέρι:
321,00
2.863,75
11,2%
Γαίες (αξία)
Γέρι:
2.510,00
19.824,00
12,7%
Γέρι:
1,00
18,00
5,6%
Γέρι:
3,00
30,00
10,0%
Γέρι:
5,00
94,00
5,3%
Γέρι:
4,00
31,00
12,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
50,00
1.000,00
5,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
780,00
4.540,00
17,2%
Γέρι:
2,00
23,00
8,7%
Ζώα (αριθμός)
Γέρι:
132,00
876,00
15,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
1.540,00
10.572,00
14,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Γέρι:
4.880,00
35.936,00
13,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Zaim İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği 4.880,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 321,00 2.510,00
002   γη με βλάστηση 1 20,00 1.000,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 20,00 1.000,00
004   βαμβάκι 1 20,00 1.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 1.000,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 300,00 1.500,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 5 50,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 4 780,00
002   σπίτι (hane) 2 3 750,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 2 150,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 130 1.040,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1.040,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 130 1.040,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 7, 2020, 2:41 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5375/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό