Όνομα: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Γέρι
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4,880.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2,510.0 50.0 780.0 1,540.0
51.4% 1.0% 16.0% 31.6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Γέρι:
1.00
21.00
4.8%
Γέρι:
0.00
0.00
0.0%
Γέρι:
1.00
25.00
4.0%
Γέρι:
1.00
25.00
4.0%
Γέρι:
4.00
61.00
6.6%
Γαίες (εμβαδόν)
Γέρι:
321.00
2,863.75
11.2%
Γαίες (αξία)
Γέρι:
2,510.00
19,824.00
12.7%
Γέρι:
1.00
18.00
5.6%
Γέρι:
3.00
30.00
10.0%
Γέρι:
5.00
94.00
5.3%
Γέρι:
4.00
31.00
12.9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
50.00
1,000.00
5.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
780.00
4,540.00
17.2%
Γέρι:
2.00
23.00
8.7%
Ζώα (αριθμός)
Γέρι:
132.00
876.00
15.1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Γέρι:
1,540.00
10,572.00
14.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Γέρι:
4,880.00
35,936.00
13.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Zaim İbrahim γιος του Mustafa
Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği 4,880.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 321.00 2,510.00
002   γη με βλάστηση 1 20.00 1,000.00
003   1 20.00 1,000.00
004   βαμβάκι 1 20.00 1,000.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20.00 1,000.00
006   1 1.00 10.00
007   αλώνι (harman) 1 1.00 10.00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 300.00 1,500.00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 300.00 1,500.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 5 50.00
002   ελιές 1 5 50.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3 4 780.00
002   σπίτι (hane) 2 3 750.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 2 150.00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 30.00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 30.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 132 1,540.00
002   βόδι (öküz) 1 2 500.00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500.00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1,040.00
005   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 130 1,040.00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 7, 2020, 2:41 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5375/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό