Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5376
UUID βάσης δεδομένων: 6d6bbf14-66fb-4a66-be83-5d95cf53d560
Όνομα: Καλυβάκια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalavaç
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalyvakia
Καλυβάκια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalyvakia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.637,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.152,0 330,0 1.500,0 3.655,0
17,4% 5,0% 22,6% 55,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.346,00
0,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,00
1.771,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,00
1.778,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
20,00
2.689,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
336,00
58.633,43
0,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.152,00
1.041.522,50
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
868,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.595,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
8.499,00
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.554,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
330,00
152.586,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.500,00
324.435,00
0,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
16,00
1.069,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
244,00
19.093,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.655,00
314.868,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.637,00
1.833.411,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 1.470,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 1.200,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 840,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 610,00
İbrahim γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 670,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 400,00
Mehmed γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 1.530,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 512,00
Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 610,00
İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλυβάκια (τα) 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 20 336,00 1.152,00
002   γη με βλάστηση 12 328,00 1.072,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 328,00 1.072,00
004   κήπος (bağçe) 1 4,00 100,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 11 324,00 972,00
006   άλλη χρήση γης 8 8,00 80,00
007   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 33 330,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 33 330,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 9 90,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 23 230,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 11 1.500,00
002   σπίτι (hane) 11 11 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 238 2.155,00
002   πρόβατα (agnam) 7 225 1.800,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
004   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 150,00
005   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 11, 2019, 11:10 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλυβάκια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5376/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό