Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5378
UUID βάσης δεδομένων: c7a5691e-7926-42f1-9335-9b5d9ff3a0f9
Όνομα: Αλάμπρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alambra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alampra
Αλάμπρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alambra
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.593,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.798,5 8.600,0 5.425,0 5.770,0
35,3% 28,1% 17,7% 18,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.346,00
1,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.771,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.778,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
69,00
2.689,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
960,25
58.633,43
1,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
10.798,50
1.041.522,50
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
868,00
3,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
19,00
1.595,00
1,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
430,00
8.499,00
5,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
19,00
1.554,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
8.600,00
152.586,00
5,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.425,00
324.435,00
1,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
28,00
1.069,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
356,00
19.093,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.770,00
314.868,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
30.593,50
1.833.411,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλάμπρα 935,00
Μητέρα του İbrahim γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλάμπρα 1.000,00
Σταυρινός γιος του παπά Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.942,50
Φίλιππος γιος του παπά Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.692,50
Κυριάκος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.962,50
Γυναίκα του Κυριάκου γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 85,00
Λουίζος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.211,50
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.262,50
Παναγής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 645,00
Ληορής γιος του παπά Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αλάμπρα 1.200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 69 960,25 10.798,50
002   γη με βλάστηση 51 942,25 10.618,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 101,25 2.543,50
004   αμπέλι 20 95,50 2.387,50
005   αμπέλι (bağ) 20 95,50 2.387,50
006   δημητριακά 11 5,75 156,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 0,25 18,50
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 9 5,50 137,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 841,00 8.075,00
010   κήπος (bağçe) 2 43,00 135,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 18 798,00 7.940,00
012   άλλη χρήση γης 18 18,00 180,00
013   αλώνι (harman) 18 18,00 180,00
014   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 430 8.600,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 430 8.600,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 397 7.940,00
004   ελιά (zeytun 2) 5 33 660,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 5.425,00
002   σπίτι (hane) 17 17 5.350,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 75,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 347 3.520,00
002   πρόβατα (agnam) 13 315 2.520,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
006   αίγες (keçi̇) 1 25 200,00
007   βόδι (öküz) 4 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 12:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλάμπρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5378/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό