Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5380
UUID βάσης δεδομένων: 66e507d7-ad35-4faf-8dff-dc76cbe21e7f
Όνομα: Ψευδάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sevda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psevdas
Ψευδάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psevda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.095,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.236,0 3.120,0 2.640,0 3.099,0
41,3% 20,7% 17,5% 20,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
9,00
1.346,00
0,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.771,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.778,00
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
37,00
2.689,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
401,38
58.633,43
0,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.236,00
1.041.522,50
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,00
868,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.595,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
198,00
8.499,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
11,00
1.554,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.120,00
152.586,00
2,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.640,00
324.435,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
12,00
1.069,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
27,00
19.093,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.099,00
314.868,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
15.095,00
1.833.411,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 2.497,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 957,00
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 120,00
Σολομών γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 1.202,00
Γιος του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 1.007,50
Δημήτρης γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 559,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 732,50
Λευτέρης γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 565,50
Χριστόδουλος γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 315,50
Ζαφείρης γιος του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψευδάς 675,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 401,38 6.236,00
002   γη με βλάστηση 32 396,38 6.186,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 59,00 1.314,00
004   αμπέλι 12 38,00 1.065,00
005   αμπέλι (bağ) 12 38,00 1.065,00
006   δημητριακά 5 21,00 249,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 18,00 180,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 3,00 69,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 337,38 4.872,00
010   κήπος (bağçe) 2 0,38 22,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 12 327,00 3.850,00
012   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 1 10,00 1.000,00
013   άλλη χρήση γης 5 5,00 50,00
014   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 198 3.120,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 198 3.120,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 73 1.460,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 31 620,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 94 1.040,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 11 2.640,00
002   σπίτι (hane) 11 10 2.600,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 0 500,00
005   τμήμα κτηρίου 1 1 40,00
006   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 40,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 7 599,00
002   πρόβατα (agnam) 1 3 24,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 150,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 150,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
007   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
008   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 13, 2019, 12:26 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψευδάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5380/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό