Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5383
UUID βάσης δεδομένων: b6b4781e-697d-426e-94d1-458bd442d9f2
Όνομα: Μοσφιλωτή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mosfilodi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mosfiloti
Μοσφιλωτή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mosphiloti
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.212,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.375,0 7.000,0 4.630,0 7.207,0
18,8% 30,2% 19,9% 31,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
25,00
1.346,00
1,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
31,00
1.771,00
1,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
31,00
1.778,00
1,7%
Ναχιγιές Κυθρέας:
87,00
2.689,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
494,50
58.633,43
0,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.375,00
1.041.522,50
0,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
33,00
868,00
3,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.595,00
1,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
335,00
8.499,00
3,9%
Ναχιγιές Κυθρέας:
26,00
1.554,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.000,00
152.586,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
4.630,00
324.435,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
29,00
1.069,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
397,00
19.093,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
7.207,00
314.868,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
23.212,00
1.833.411,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 715,00
Γιακουμής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 412,50
Χριστοφής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 185,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 60,00
Κουμής γιος του Ζωρζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 480,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 175,00
Βασίλης γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 1.822,50
Χριστόδουλος γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 475,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 1.199,00
Γιωρκής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοσφιλωτή 280,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 87 494,50 4.375,00
002   γη με βλάστηση 78 485,50 4.285,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 32 77,50 1.902,50
004   αμπέλι 23 70,50 1.762,50
005   αμπέλι (bağ) 23 70,50 1.762,50
006   δημητριακά 9 7,00 140,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 4,50 90,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 2,50 50,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 46 408,00 2.382,50
010   κήπος (bağçe) 18 15,00 417,50
011   αγροτεμάχιο (tarla) 28 393,00 1.965,00
012   άλλη χρήση γης 9 9,00 90,00
013   αλώνι (harman) 9 9,00 90,00
014   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 335 7.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 33 335 7.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 25 186 3.360,00
004   ελιά (zeytun 2) 8 149 3.640,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 4.630,00
002   σπίτι (hane) 26 26 4.630,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 386 4.457,00
002   πρόβατα (agnam) 13 379 3.032,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   καμήλα (deve) 1 3 900,00
005   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 14, 2019, 11:29 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοσφιλωτή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5383/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό