Όνομα: Σιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İşa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sia
Σιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.929,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.980,0 1.450,0 2.085,0 1.094,0
33,4% 24,5% 35,2% 18,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
31,00
1.346,00
2,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
42,00
1.771,00
2,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
71,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
88,00
2.689,00
3,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
325,75
35.779,66
0,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.980,00
666.219,50
0,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
30,00
868,00
3,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
32,00
1.595,00
2,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
123,00
5.990,00
2,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
97,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.450,00
104.046,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.085,00
152.835,00
1,4%
Ναχιγιές Κυθρέας:
23,00
1.069,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
47,00
14.647,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.094,00
174.691,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
5.929,00
1.080.676,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντώνης γιος του Γιωρκή
Σιά 130,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
Σιά 156,25
Κυριάκος γιος του Γιαννή
Σιά 156,25
Γιωρκής γιος του Γιωρκή
Σιά 322,50
Χριστόδουλος γιος του Άγγελου
Σιά 392,50
Γιωρκής γιος του Άγγελου
Σιά 365,00
Αντώνης γιος του Κυριάκου
Σιά 185,00
Μάρκος γιος του παπά Χριστόδουλου
Σιά 330,00
Αντώνης γιος του Γιωρκή
Σιά 50,00
Κυριάκος γιος του Μαρκουλλή
Σιά 560,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 88 359,25 2.725,00
002   γη με βλάστηση 71 358,25 2.695,00
003   28 36,00 887,50
004   αμπέλι 23 33,50 837,50
005   αμπέλι (bağ) 23 33,50 837,50
006   δημητριακά 5 2,50 50,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 1,50 30,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 322,25 1.807,50
010   κήπος (bağçe) 13 8,25 247,50
011   αγροτεμάχιο (tarla) 30 314,00 1.560,00
012   17 1,00 30,00
013   αλώνι (harman) 17 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 30 136 1.690,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 30 136 1.690,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 11 220,00
004   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 10 200,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 25 112 1.220,00
006   ελιά (zeytun 2) 3 3 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 1 2.085,00
002   σπίτι (hane) 32 1 2.085,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 48 1.094,00
002   πρόβατα (agnam) 11 43 344,00
003   βόδι (öküz) 12 5 750,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 14, 2019, 12:42 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5384/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό