Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5386
UUID βάσης δεδομένων: 4e58ebdf-0160-4506-93de-f7d1c9a6d463
Όνομα: Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πολιτικό
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.884,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.310,0 24,0 350,0 1.200,0
45,4% 0,8% 12,1% 41,6%
Γενικά στατιστικά
Πολιτικό:
1,00
15,00
6,7%
Πολιτικό:
0,00
1,00
0,0%
Πολιτικό:
0,00
17,00
0,0%
Πολιτικό:
0,00
17,00
0,0%
Πολιτικό:
3,00
44,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πολιτικό:
151,00
611,75
24,7%
Γαίες (αξία)
Πολιτικό:
1.310,00
6.102,50
21,5%
Πολιτικό:
1,00
13,00
7,7%
Πολιτικό:
1,00
16,00
6,3%
Πολιτικό:
3,00
65,00
4,6%
Πολιτικό:
1,00
16,00
6,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
24,00
1.294,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
350,00
3.110,00
11,3%
Πολιτικό:
3,00
15,00
20,0%
Ζώα (αριθμός)
Πολιτικό:
102,00
157,00
65,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
1.200,00
2.784,00
43,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πολιτικό:
2.884,00
13.290,50
21,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 151,00 1.310,00
002   γη με βλάστηση 1 50,00 1.000,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 50,00 1.000,00
004   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 1 50,00 1.000,00
005   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 300,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 3 24,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 3 24,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 24,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 350,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 101 950,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 11:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5386/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό