Όνομα: Mustafa Veled-i Hacı Yeğin Ağa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mustafa Veled-i Hacı Yeğin Ağa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πολιτικό
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.884,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.310,0 24,0 350,0 1.200,0
45,4% 0,8% 12,1% 41,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πολιτικό:
1,00
15,00
6,7%
Πολιτικό:
0,00
1,00
0,0%
Πολιτικό:
0,00
17,00
0,0%
Πολιτικό:
0,00
1,00
0,0%
Πολιτικό:
3,00
44,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Πολιτικό:
151,00
421,75
35,8%
Γαίες (αξία)
Πολιτικό:
1.310,00
4.127,50
31,7%
Πολιτικό:
1,00
13,00
7,7%
Πολιτικό:
1,00
16,00
6,3%
Πολιτικό:
3,00
34,00
8,8%
Πολιτικό:
1,00
2,00
50,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
24,00
674,00
3,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
350,00
2.170,00
16,1%
Πολιτικό:
3,00
15,00
20,0%
Ζώα (αριθμός)
Πολιτικό:
101,00
130,00
77,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πολιτικό:
1.200,00
1.874,00
64,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πολιτικό:
2.884,00
8.395,50
34,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 151,00 1.310,00
002   γη με βλάστηση 1 50,00 1.000,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 50,00 1.000,00
004   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 1 50,00 1.000,00
005   1 1,00 10,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 300,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 3 24,00
002   ελιές 1 3 24,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 24,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 350,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 3 102 1.200,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:25 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mustafa Veled-i Hacı Yeğin Ağa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5386/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό