Όνομα: Άγιος ∆ομέτιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İncirli nam-ı diğer Ay Demet
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Dometios
Άγιος Δομέτιος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Dometios Injirli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 54,357.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
33,962.5 2,340.0 10,495.0 7,560.0
62.5% 4.3% 19.3% 13.9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
47.00
1,130.00
4.2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0.00
10.00
0.0%
Ναχιγιές Ορεινής:
64.00
1,642.00
3.9%
Ναχιγιές Ορεινής:
65.00
1,652.00
3.9%
Ναχιγιές Ορεινής:
55.00
3,136.00
1.8%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
2,474.50
37,190.00
6.7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
33,962.50
638,339.00
5.3%
Ναχιγιές Ορεινής:
12.00
1,074.00
1.1%
Ναχιγιές Ορεινής:
59.00
1,639.00
3.6%
Ναχιγιές Ορεινής:
129.00
11,055.00
1.2%
Ναχιγιές Ορεινής:
38.00
1,607.00
2.4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2,340.00
208,330.00
1.1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10,495.00
294,140.00
3.6%
Ναχιγιές Ορεινής:
11.00
989.00
1.1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
704.00
12,640.00
5.6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7,560.00
209,177.00
3.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
54,357.50
1,349,986.00
4.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Πιερής γιος του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 1,095.00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 250.00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιάννη
Άγιος ∆ομέτιος 250.00
Μητέρα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 170.00
Χατζή Αργύρης γιος του Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 350.00
Θεοδόσης γιος του Χατζή Πιερή
Άγιος ∆ομέτιος 725.00
Γυναίκα του Θεοδόση γιου του Χατζή Πιερή
Άγιος ∆ομέτιος 170.00
Γιωρκής γιος του Χατζή Αργύρη
Άγιος ∆ομέτιος 735.00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χατζή Αργύρη
Άγιος ∆ομέτιος 100.00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
Άγιος ∆ομέτιος 132.50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 55 2,474.50 33,962.50
002   γη με βλάστηση 45 2,369.50 31,347.50
003   2 90.00 1,100.00
004   βαμβάκι 1 50.00 500.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 50.00 500.00
006   δημητριακά 1 40.00 600.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40.00 600.00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 2,279.50 30,247.50
009   κήπος (bağçe) 10 23.50 692.50
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 6.00 180.00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 29 2,235.00 27,875.00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 15.00 1,500.00
013   7 3.50 2,350.00
014   αλώνι (harman) 3 3.50 45.00
015   αλώνι (harman yeri) 1 0.50 15.00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0.00 2,305.00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 101.50 265.00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 101.50 265.00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 1.50 65.00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 2 1.50 65.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 12 129 2,340.00
002   Σύνολο μουριών 1 4 20.00
003   μουριές (dut eşcarı) 1 4 20.00
004   ελιές 11 125 2,320.00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 60.00
006   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 3 60.00
007   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 25 250.00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 92 1,840.00
009   ελιά (zeytun 2) 1 2 40.00
010   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 0 70.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 59 38 10,495.00
002   σπίτι (hane) 55 33 9,565.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 3 660.00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 75.00
005   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 75.00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 750.00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 5 2 980.00
008   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 500.00
009   αγροτικά κτήρια 1 2 80.00
010   μάντρα (mandıra) 1 2 80.00
011   αποθήκη (mahzen) 1 1 150.00
012   βοηθητικές κατασκευές 2 2 700.00
013   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 2 600.00
014   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 0 100.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 704 7,560.00
002   πρόβατα (agnam) 5 50 400.00
003   βόδι (öküz) 4 9 2,000.00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 9 2,000.00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 645 5,160.00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 120 960.00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 28, 2022, 12:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος ∆ομέτιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5388/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό