Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5388
UUID βάσης δεδομένων: 7199d61a-b116-498e-b1d2-62f9c242d3ba
Όνομα: Άγιος ∆ομέτιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İncirli nam-ı diğer Ay Demet
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Dometios
Άγιος Δομέτιος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Dometios Injirli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 54.357,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
33.962,5 2.340,0 10.495,0 7.560,0
62,5% 4,3% 19,3% 13,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
1.130,00
4,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
64,00
1.642,00
3,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
65,00
1.652,00
3,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
55,00
3.136,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.474,50
37.190,00
6,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
33.962,50
638.339,00
5,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
1.074,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.639,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
129,00
11.055,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.607,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.340,00
208.330,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.495,00
294.140,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
11,00
989,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
704,00
12.640,00
5,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.560,00
209.177,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
54.357,50
1.349.986,00
4,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Πιερής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 1.095,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιάννη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Μητέρα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Χατζή Αργύρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 350,00
Θεοδόσης γιος του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 725,00
Γυναίκα του Θεοδόση γιου του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 735,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χατζή Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 100,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 132,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 55 2.474,50 33.962,50
002   γη με βλάστηση 45 2.369,50 31.347,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 90,00 1.100,00
004   βαμβάκι 1 50,00 500,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 50,00 500,00
006   δημητριακά 1 40,00 600,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 600,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 2.279,50 30.247,50
009   κήπος (bağçe) 10 23,50 692,50
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 6,00 180,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 29 2.235,00 27.875,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 15,00 1.500,00
013   άλλη χρήση γης 7 3,50 2.350,00
014   αλώνι (harman) 3 3,50 45,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 0,50 15,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 2.305,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 101,50 265,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 101,50 265,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 1,50 65,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 2 1,50 65,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 129 2.340,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 4 20,00
003   μουριές (dut eşcarı) 1 4 20,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 11 125 2.320,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 60,00
006   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 3 60,00
007   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 25 250,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 92 1.840,00
009   ελιά (zeytun 2) 1 2 40,00
010   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 0 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 59 38 10.495,00
002   σπίτι (hane) 55 33 9.565,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 3 660,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 75,00
005   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 75,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 750,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 5 2 980,00
008   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 500,00
009   αγροτικά κτήρια 1 2 80,00
010   μάντρα (mandıra) 1 2 80,00
011   αποθήκη (mahzen) 1 1 150,00
012   βοηθητικές κατασκευές 2 2 700,00
013   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 2 600,00
014   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 0 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 695 5.560,00
002   πρόβατα (agnam) 5 50 400,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 645 5.160,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 120 960,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 28, 2022, 12:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος ∆ομέτιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5388/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό