Όνομα: Ορτάκιοϊ
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Orta
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ortakioi
Ορτάκιοϊ
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Orta Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13,913.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7,270.0 1,015.0 1,440.0 4,188.0
52.3% 7.3% 10.4% 30.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ορτάκιοϊ (Αυτή η εγγραφή) 9,308 66.90%
Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği 4,605 33.10%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
7.00
1,130.00
0.6%
Ναχιγιές Ορεινής:
0.00
10.00
0.0%
Ναχιγιές Ορεινής:
8.00
1,642.00
0.5%
Ναχιγιές Ορεινής:
8.00
1,652.00
0.5%
Ναχιγιές Ορεινής:
11.00
3,136.00
0.4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
866.00
37,190.00
2.3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
7,270.00
638,339.00
1.1%
Ναχιγιές Ορεινής:
2.00
1,074.00
0.2%
Ναχιγιές Ορεινής:
8.00
1,639.00
0.5%
Ναχιγιές Ορεινής:
105.00
11,055.00
0.9%
Ναχιγιές Ορεινής:
8.00
1,607.00
0.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1,015.00
208,330.00
0.5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1,440.00
294,140.00
0.5%
Ναχιγιές Ορεινής:
11.00
989.00
1.1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
318.00
12,640.00
2.5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4,188.00
209,177.00
2.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
13,913.00
1,349,986.00
1.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Ali
Ορτάκιοϊ 3,000.00
Γιος του Hüseyin γιου του Ali
Ορτάκιοϊ 150.00
İbrahim γιος του Hasan
Ορτάκιοϊ 1,150.00
Hüseyin γιος του Hüseyin
Ορτάκιοϊ 2,200.00
Hüseyin γιος του Hasan
Ορτάκιοϊ 1,398.00
Ahmed γιος του Veliyüddin
Ορτάκιοϊ 650.00
Hüseyin γιος του Mustafa
Ορτάκιοϊ 760.00
Λοχαγός πυροβολικού Hasan γιος του Hacı Ali
Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği 4,605.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 11 866.00 7,270.00
002   γη με βλάστηση 8 715.00 6,450.00
003   2 275.00 1,500.00
004   βαμβάκι 1 25.00 250.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 25.00 250.00
006   δημητριακά 1 250.00 1,250.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250.00 1,250.00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 440.00 4,950.00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 6 440.00 4,950.00
010   2 1.00 520.00
011   αλώνι (harman) 1 1.00 20.00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0.00 500.00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150.00 300.00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150.00 300.00
015   άγονο εγκαταλελειμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 150.00 300.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 105 1,015.00
002   ελιές 1 100 1,000.00
003   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 100 1,000.00
004   συκιές 1 5 15.00
005   συκιές (incir eşcarı) 1 5 15.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 8 1,440.00
002   σπίτι (hane) 8 8 1,440.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 318 4,188.00
002   πρόβατα (agnam) 2 140 1,120.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200.00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200.00
005   βόδι (öküz) 5 6 1,500.00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 6 1,500.00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 171 1,368.00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 121 968.00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400.00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 16, 2019, 9:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορτάκιοϊ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5391/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό