Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5391
UUID βάσης δεδομένων: be1cb35c-1829-411c-a605-9d717432e784
Όνομα: Ορτάκιοϊ
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Orta
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ortakioi
Ορτάκιοϊ
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Orta Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.913,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.270,0 1.015,0 1.440,0 4.188,0
52,3% 7,3% 10,4% 30,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ορτάκιοϊ (Αυτή η εγγραφή) 9.308 66,90%
Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği 4.605 33,10%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.130,00
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.642,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.652,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
11,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
866,00
37.190,00
2,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.270,00
638.339,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
1.074,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.639,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
105,00
11.055,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.607,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.015,00
208.330,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.440,00
294.140,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
11,00
989,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
318,00
12.640,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.188,00
209.177,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
13.913,00
1.349.986,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 3.000,00
Γιος του Hüseyin γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 150,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 1.150,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 2.200,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 1.398,00
Ahmed γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 650,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορτάκιοϊ 760,00
Λοχαγός πυροβολικού Hasan γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği 4.605,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 866,00 7.270,00
002   γη με βλάστηση 8 715,00 6.450,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 275,00 1.500,00
004   βαμβάκι 1 25,00 250,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 25,00 250,00
006   δημητριακά 1 250,00 1.250,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250,00 1.250,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 440,00 4.950,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 6 440,00 4.950,00
010   άλλη χρήση γης 2 1,00 520,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 500,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 300,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 300,00
015   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 150,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 105 1.015,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 100 1.000,00
004   συκιές 1 5 15,00
005   συκιές (incir eşcarı) 1 5 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 1.440,00
002   σπίτι (hane) 8 8 1.440,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 318 4.188,00
002   πρόβατα (agnam) 2 140 1.120,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   βόδι (öküz) 5 6 1.500,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 6 1.500,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 171 1.368,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 121 968,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 16, 2019, 9:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορτάκιοϊ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5391/ στις 10/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό