Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5392
UUID βάσης δεδομένων: d1d11ffd-dddd-446c-bb49-233a0534a70e
Όνομα: Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ορτάκιοϊ
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.605,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.320,0 1.015,0 500,0 770,0
50,4% 22,0% 10,9% 16,7%
Γενικά στατιστικά
Ορτάκιοϊ:
1,00
7,00
14,3%
Ορτάκιοϊ:
0,00
0,00
0,0%
Ορτάκιοϊ:
1,00
8,00
12,5%
Ορτάκιοϊ:
1,00
8,00
12,5%
Ορτάκιοϊ:
5,00
11,00
45,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ορτάκιοϊ:
426,00
866,00
49,2%
Γαίες (αξία)
Ορτάκιοϊ:
2.320,00
7.270,00
31,9%
Ορτάκιοϊ:
2,00
2,00
100,0%
Ορτάκιοϊ:
1,00
8,00
12,5%
Ορτάκιοϊ:
105,00
105,00
100,0%
Ορτάκιοϊ:
1,00
8,00
12,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ορτάκιοϊ:
1.015,00
1.015,00
100,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ορτάκιοϊ:
500,00
1.440,00
34,7%
Ορτάκιοϊ:
3,00
11,00
27,3%
Ζώα (αριθμός)
Ορτάκιοϊ:
42,00
318,00
13,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ορτάκιοϊ:
770,00
4.188,00
18,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ορτάκιοϊ:
4.605,00
13.913,00
33,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λοχαγός πυροβολικού Hasan γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği 4.605,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 426,00 2.320,00
002   γη με βλάστηση 2 275,00 1.500,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 275,00 1.500,00
004   βαμβάκι 1 25,00 250,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 25,00 250,00
006   δημητριακά 1 250,00 1.250,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250,00 1.250,00
008   άλλη χρήση γης 2 1,00 520,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 500,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 300,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 300,00
013   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 150,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 105 1.015,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 100 1.000,00
004   συκιές 1 5 15,00
005   συκιές (incir eşcarı) 1 5 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 41 520,00
002   πρόβατα (agnam) 1 40 320,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 8:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5392/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό