Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5393
UUID βάσης δεδομένων: 356bea74-9282-4494-91a2-f994d1a906a4
Όνομα: Κιόνελι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gönyeli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kioneli
Κιόνελι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Geunyely
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 32.676,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.410,0 2.700,0 2.870,0 12.696,0
44,1% 8,3% 8,8% 38,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
1.130,00
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
10,00
20,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
1.642,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
1.652,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
3.136,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.873,00
37.190,00
7,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
14.410,00
638.339,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.074,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
1.639,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
135,00
11.055,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
1.607,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.700,00
208.330,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.870,00
294.140,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
989,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.123,00
12.640,00
8,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.696,00
209.177,00
6,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
32.676,00
1.349.986,00
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Mehmed γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 930,00
Ali γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 1.970,00
Ahmed γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 1.920,00
Hüseyin γιος του Murad
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 370,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 2.424,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 324,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 324,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 324,00
İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 324,00
Yusuf γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιόνελι 1.480,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 38 2.873,00 14.410,00
002   γη με βλάστηση 25 2.261,00 12.970,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 18,00 225,00
004   αμπέλι 1 3,00 75,00
005   αμπέλι (bağ) 1 3,00 75,00
006   δημητριακά 1 15,00 150,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 15,00 150,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 2.243,00 12.745,00
009   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 40,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 21 1.941,00 9.705,00
011   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 1 300,00 3.000,00
012   arz-ı miri tarla 1 600,00 1.200,00
013   άλλη χρήση γης 12 12,00 240,00
014   αλώνι (harman) 12 12,00 240,00
015   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 135 2.700,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 135 2.700,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 135 2.700,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 24 2.870,00
002   σπίτι (hane) 24 24 2.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 1.107 8.696,00
002   πρόβατα (agnam) 4 247 1.976,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 12 860 6.720,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 9 560 4.320,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 3 300 2.400,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κιόνελι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5393/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό