Όνομα: Λυθροδόντας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Litronda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lythrodontas
Λυθροδόντας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lythrodonda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 43.245,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
15.062,5 18.930,0 6.745,0 4.028,0
34,8% 43,8% 15,6% 9,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λυθροδόντας (Αυτή η εγγραφή) 25.006 57,82%
Makhaeras Mon. Maşera manastırı 18.240 42,18%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
92,00
1.130,00
8,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
126,00
1.642,00
7,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
77,00
5,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
353,00
3.136,00
11,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
523,50
19.183,50
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
15.062,50
323.813,50
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
121,00
1.074,00
11,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
114,00
1.639,00
7,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1.027,00
6.647,00
15,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
68,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
18.930,00
122.475,00
15,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.745,00
115.617,50
5,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
61,00
989,00
6,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
376,00
8.539,00
4,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.028,00
95.481,00
4,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
43.245,50
635.997,00
6,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Osman
Λυθροδόντας 1.570,00
Mustafa γιος του Ali
Λυθροδόντας 260,00
Hasan γιος του Osman
Λυθροδόντας 390,00
Mehmed γιος του Yusuf
Λυθροδόντας 210,00
Mustafa γιος του Abdullah
Λυθροδόντας 75,00
Hasan γιος του Ahmed
Λυθροδόντας 1.355,00
Mehmed γιος του Hasan
Λυθροδόντας 940,00
Yusuf γιος του Hasan
Λυθροδόντας 1.990,00
Γυναίκα του Yusuf γιου του Hasan
Λυθροδόντας 60,00
Yusuf γιος του Mehmed
Λυθροδόντας 3.137,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 353 747,00 18.265,00
002   γη με βλάστηση 280 744,00 17.020,00
003   117 429,75 13.502,50
004   1 1,00 50,00
005   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 1,00 50,00
006   αμπέλι 108 275,00 11.637,50
007   αμπέλι (bağ) 108 275,00 11.637,50
008   δημητριακά 8 153,75 1.815,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 151,00 1.755,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,25 30,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 1,50 30,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 163 314,25 3.517,50
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 100,00
014   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 8,00 240,00
015   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 0,25 7,50
016   κήπος (bağçe) 67 27,00 985,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 93 274,00 2.185,00
018   73 3,00 1.245,00
019   αλώνι (harman) 15 2,00 50,00
020   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 20,00
021   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 4 0,00 285,00
022   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 52 1,00 710,00
023   kadim ma-i cari 2 0,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 121 1.073 19.690,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 121 1.073 19.690,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 4 90,00
004   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 5 100,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 108 857 17.140,00
006   ελιά (zeytun 2) 9 199 2.280,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 114 8 7.325,00
002   σπίτι (hane) 105 3 5.225,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   6 2 1.000,00
005   6 2 1.000,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 2 1.000,00
007   Μύλοι 3 3 1.100,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 2 600,00
009   μύλος (deği̇rmen) 2 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 61 418 4.598,00
002   πρόβατα (agnam) 17 371 3.128,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   βόδι (öküz) 41 6 1.125,00
007   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 2 250,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 3 750,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 40 320,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 16, 2019, 10:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λυθροδόντας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5395/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό