Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5395
UUID βάσης δεδομένων: 1c90a855-f9cd-4fdf-aeeb-338dcde84185
Όνομα: Λυθροδόντας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Litronda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lythrodontas
Λυθροδόντας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lythrodonda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 117.105,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
45.482,5 36.820,0 24.010,0 10.793,0
38,8% 31,4% 20,5% 9,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λυθροδόντας (Αυτή η εγγραφή) 98.866 84,42%
Makhaeras Mon. Maşera manastırı 18.240 15,58%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
92,00
1.130,00
8,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
126,00
1.642,00
7,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
127,00
1.652,00
7,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
353,00
3.136,00
11,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.216,50
37.190,00
6,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
45.482,50
638.339,00
7,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
121,00
1.074,00
11,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
114,00
1.639,00
7,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1.938,00
11.055,00
17,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
115,00
1.607,00
7,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
36.820,00
208.330,00
17,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
24.010,00
294.140,00
8,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
61,00
989,00
6,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
495,00
12.640,00
3,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.793,00
209.177,00
5,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
117.105,50
1.349.986,00
8,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 1.570,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 260,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 390,00
Mehmed γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 210,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 75,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 1.355,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 940,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 1.990,00
Γυναίκα του Yusuf γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 60,00
Yusuf γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθροδόντας 3.137,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 353 2.216,50 45.482,50
002   γη με βλάστηση 280 2.200,50 43.062,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 117 937,75 29.500,00
004   λαχανικό 1 1,00 50,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 1,00 50,00
006   αμπέλι 108 782,50 27.615,00
007   αμπέλι (bağ) 108 782,50 27.615,00
008   δημητριακά 8 154,25 1.835,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 151,00 1.755,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,25 30,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 2,00 50,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 163 1.262,75 13.562,50
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 100,00
014   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 8,00 240,00
015   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 0,25 7,50
016   κήπος (bağçe) 67 69,50 2.170,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 93 1.180,00 11.045,00
018   άλλη χρήση γης 73 16,00 2.420,00
019   αλώνι (harman) 15 15,00 290,00
020   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 80,00
021   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 4 0,00 285,00
022   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 52 1,00 1.445,00
023   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 2 0,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 121 1.938 36.820,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 121 1.938 36.820,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 8 180,00
004   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 5 100,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 108 1.711 34.040,00
006   ελιά (zeytun 2) 9 206 2.420,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 114 115 24.010,00
002   σπίτι (hane) 105 105 19.410,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   τμήμα κτηρίου 6 6 3.000,00
005   δωμάτιο 6 6 3.000,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 3.000,00
007   Μύλοι 3 4 1.600,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 2 600,00
009   μύλος (deği̇rmen) 2 2 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 49 482 7.543,00
002   πρόβατα (agnam) 17 411 3.448,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   βόδι (öküz) 29 30 3.750,00
007   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 2 250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 40 320,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 16, 2019, 10:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λυθροδόντας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5395/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό